Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dywersja i sabotaż. Polskie działania specjalne 19181939 Lech Wyszczelski

Dywersja i sabotaż. Polskie działania specjalne 19181939  Lech Wyszczelski

21.07

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Niekonwencjonalne formy prowadzenia wojen i walki zbrojnej znane byand#322;y juand#380; w staroand#380;ytnoand#347;ci. Dwudziesty wiek to liczne dziaand#322;ania nieregularne w formie partyzantki prowadzonej w II wojnie and#347;wiatowej przeciwko okupacyjnym wojskom niemieckim, a po zakoand#324;czeniu tej wojny jako jedna z podstawowych form walki narodów kolonialnych i znajdujand#261;cych siand#281; pod obcym panowaniem, pozwalajand#261;ca im wybiand#263; siand#281; na niepodlegand#322;oand#347;and#263;. Polskie dziaand#322;ania specjalne okresu miand#281;dzywojennego, traktowane wspóand#322;czeand#347;nie jako mieszczand#261;ce siand#281; w teorii "wojny hybrydowej", sand#261; szczególnie interesujand#261;ce nawet w skali Europy i obejmowaand#322;y nie tylko rozwaand#380;ania teoretyczne, przygotowywanie struktur organizacyjnych czy szkolenie, ale teand#380; sprawdzane byand#322;y praktycznie w toku prowadzonych duand#380;ych operacji. W publikacji miand#281;dzy innymi: *Polskie dziaand#322;ania specjalne podczas wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku *Dziaand#322;alnoand#347;and#263; Ekspozytury nr 2 *Specyfika dziaand#322;aand#324; przeciwko Litwie *Planowanie dziaand#322;aand#324; specjalnych na obszarze Wolnego Miasta Gdaand#324;ska *Przygotowania do akcji specjalnych na wypadek wojny z Niemcami *Akcja "and#321;om" - dziaand#322;ania specjalne na Zaolziu i Rusi Zakarpackiej *Miejsce Zwiand#261;zku Strzeleckiego w dziaand#322;aniach dywersyjnych na wypadek wojny