Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dywizjon 303 Arkady Fiedler

Dywizjon 303  Arkady Fiedler

16.23

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Przedstawiamy najnowszand#261; edycjand#281; Dywizjonu 303 Arkadego Fiedlera - z peand#322;nym opracowaniem zawierajand#261;cym wszystkie informacje wymagane na lekcjach, z dodatkowymi wskazówkami, co moand#380;e pojawiand#263; siand#281; na klasówce czy na teand#347;cie. Tekstowi towarzyszand#261; archiwalne zdjand#281;cia, które stanowiand#261; dodatkowy walor ksiand#261;and#380;ki. Teraz ksiand#261;and#380;ka dostand#281;pna w eleganckiej i trwaand#322;ej twardej oprawie!Dywizjon 303 to utwór, którego roli w polskiej literaturze i historii nie moand#380;na pominand#261;and#263;. Powstaand#322; w 1940 roku, w ostatnich tygodniach Bitwy o Angliand#281;, której przebieg opisuje. Przedstawia sylwetki polskich lotników z angielskiego Dywizjonu 303 - jednych z najwiand#281;kszych bohaterów II wojny and#347;wiatowej - którzy obronili Wielkand#261; Brytaniand#281; przed hitlerowskand#261; inwazjand#261;, udowadniajand#261;c tym samym, and#380;e z hitlerowskimi Niemcami moand#380;na walczyand#263; i moand#380;na je pokonaand#263;. Autor w peand#322;ni oddaand#322; bohaterstwo tych mand#322;odych mand#281;and#380;czyzn, ale uniknand#261;and#322; idealizacji, przez co na kartach powieand#347;ci pojawiajand#261; siand#281; zwykli ludzie, którzy bawiand#261; siand#281;, and#347;miejand#261;, kochajand#261;, bojand#261; siand#281; i pokonujand#261; swój strach. To dziand#281;ki temu utwór jest tak wciand#261;gajand#261;cy.Zapraszamy do lektury!