Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Działalność kredytowa banku komercyjnego Izabela Emerling

Działalność kredytowa banku komercyjnego  Izabela Emerling

51.02

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: ,,Jednym z najistotniejszych obszarów dziaand#322;alnoand#347;ci banków komercyjnych jest dziaand#322;alnoand#347;and#263; kredytowa, której sposób ujand#281;cia w ksiand#281;gach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majand#261;tkowej i finansowej odzwierciedlony w sprawozdawczoand#347;ci finansowej banku komercyjnego. Te wand#322;aand#347;nie zagadnienia sand#261; gand#322;ównym przedmiotem ksiand#261;and#380;ki.Niniejsza publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy zamierzajand#261; podjand#261;and#263; pracand#281; w banku, w tym takand#380;e dla studentów bankowoand#347;ci. Band#281;dzie ona równieand#380; przydatna dla osób zajmujand#261;cych róand#380;ne stanowiska w banku, chcand#261;cych poszerzyand#263; i doskonaliand#263; swojand#261; wiedzand#281;.Ksiand#261;and#380;ka jest napisana w sposób prosty, lecz wprowadza w podstawowe sand#322;ownictwo obowiand#261;zujand#261;ce w bankowoand#347;ci i w podstawowe zagadnienia zwiand#261;zane z dziaand#322;alnoand#347;ciand#261; kredytowand#261; banku."