Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dzieje rodu Zubrów. Wspomnienia z Olch, Szlacheckiego Kąta, Pacykowa i Kotuzowa Roman Zuber

Dzieje rodu Zubrów. Wspomnienia z Olch, Szlacheckiego Kąta, Pacykowa i Kotuzowa  Roman Zuber

23.95

Producent: Historia Iagellonica
Kategoria: Książki
Opis: W ostatnim and#263;wierand#263;wieczu ukazaand#322;o siand#281; bardzo duand#380;o wydawnictw wspomnieniowych, opisujand#261;cych doand#347;wiadczenia Polaków przesiedlonych po II wojnie and#347;wiatowej na Ziemie Zachodnie z dawnych wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Coraz czand#281;and#347;ciej pojawiajand#261; siand#281; takand#380;e publikacje majand#261;ce charakter rodowych genealogii - pisane zarówno przez przedstawicieli tych rodów, jak i zawodowych historyków. Z rzadka jednak mamy do czynienia z publikacjami and#322;and#261;czand#261;cymi oba te rodzaje pisarstwa. Ksiand#261;and#380;kand#281; Romana Zubera bez wand#261;tpienia moand#380;na uznaand#263; za udane poand#322;and#261;czenie pisarstwa wspomnieniowego i monografii rodu (...).Na szczególnand#261; uwagand#281; zasand#322;uguje fragment poand#347;wiand#281;cony opisowi and#380;ycia w Ladzkiem Szlacheckim w okresie dwudziestolecia miand#281;dzywojennego i II wojny and#347;wiatowej. Ta czand#281;and#347;and#263; utrzymana jest w konwencji wspomnieand#324;. Autor przedstawia tu z pewnoand#347;ciand#261; wyidealizowany, ale zarazem ciekawy obraz and#380;ycia rodzinnego, charakteryzujand#261;cego siand#281; atmosferand#261; miand#322;oand#347;ci i ciepand#322;a. W ten beztroski and#347;wiat dzieciand#324;stwa z wielkand#261; brutalnoand#347;ciand#261; wdziera siand#281; trudna historia polityczna: czasy okupacji radzieckiej, niemieckiej i znów radzieckiej, czystki etniczne i wreszcie przesiedlenia na Ziemie Zachodnie. Trudno nie oprzeand#263; siand#281; wraand#380;eniu, and#380;e te dramatyczne wydarzenia dziejand#261; siand#281; jakby obok gand#322;ównego wand#261;tku opowieand#347;ci, czyli opisu losów bliand#380;szej i dalszej rodziny. Uwaand#380;ny czytelnik odnajdzie tam jednak wiele - choand#263; moand#380;e nie wypowiedzianych wprost - ogólniejszych spostrzeand#380;eand#324;, charakteryzujand#261;cych sytuacjand#281; Polaków na Kresach Wschodnich.(fragment Przedmowy)