Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dziennikarstwo, media, społeczeństwo Stanisław Mocek

Dziennikarstwo, media, społeczeństwo  Stanisław Mocek

26.23

Producent: Instytut Studiów Politycznych PAN
Kategoria: Książki
Opis: "Redaktorowi tomu udaand#322;o siand#281; zgromadziand#263; w jednej pracy teksty czoand#322;owych polskich dziennikarzy oraz specjalistów - socjologów, politologów, i historyków, dla których dziennikarstwo i media sand#261; przedmiotem badaand#324;. Mamy wiand#281;c rzadkie w naszym akademickim piand#347;miennictwie zestawienie prac zawierajand#261;cych refleksjand#281; dziennikarzy na temat swego zawodu, jego misji, zmiennych losów w szybko zmieniajand#261;cym siand#281; and#347;wiecie, z pracami pisanymi z dystansu, z uand#380;yciem warsztatu naukowego. Recenzowana publikacja jest wiand#281;c zarówno lustrem, w którym przegland#261;dajand#261; siand#281; sami dziennikarze, jak i mikroskopem, przez który na dziennikarzy patrzand#261; naukowcy".Edmund Wnuk-Lipiand#324;ski.