Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ekonomia polityczna Unii Europejskiej [KSIĄŻKA]

Ekonomia polityczna Unii Europejskiej [KSIĄŻKA]

39.20

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka zawiera analizand#281; pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej z punktu widzenia zasad i praw ekonomii politycznej - z uwzgland#281;dnieniem czand#322;onkostwa Polski. Wiele miejsca poand#347;wiand#281;cono problemom stagnacji i powolnego wzrostu gospodarczego krajów czand#322;onkowskich oraz ostatnim próbom reform Unii i strefy euro. Autor zwróciand#322; szczególnand#261; uwagand#281; na kwestie zwiand#261;zane z: fiskalizmem, bezrobociem, korupcjand#261;, finansowaniem emerytur, nierównowagand#261; pokoleniowand#261;.