Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym Jarosław Kuropatwiński

Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym  Jarosław Kuropatwiński

38.05

Producent: Branta
Kategoria: Książki
Opis: Imponujand#261;cy wzrost zainteresowania obrotem wierzytelnoand#347;ciami przyszand#322;ymi, zwiand#261;zany gand#322;ównie z rozwojem zabezpieczeand#324; kredytowych, kieruje uwagand#281; coraz szerszych krand#281;gów prawniczych ku problematyce ekspektatywy powstania wierzytelnoand#347;ci. Monografia ta wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu praktyki, ukazujand#261;c kontury konstrukcyjne ekspektatywy oraz jej wielorakie wykorzystanie w orzecznictwie Sand#261;du Najwyand#380;szego i Trybunaand#322;u Konstytucyjnego. Wiele uwagi poand#347;wiand#281;cono w tym opracowaniu takand#380;e ochronie prawnej ekspektatywy powstania wierzytelnoand#347;ci oraz niezwykle waand#380;nej z punktu widzenia obrotu ekspektatywand#261; wierzytelnoand#347;ci kwestii kryteriów decydujand#261;cych o zaliczeniu niektórych ekspektatyw do praw podmiotowych. Omówione zostaand#322;y w niej takand#380;e szczegóand#322;owe zagadnienia obrotu ekspektatywand#261; powstania wierzytelnoand#347;ci oraz jego ograniczenia. Ksiand#261;and#380;ka ta skierowania jest do sand#281;dziów, radców prawnych, adwokatów i pracowników instytucji finansowych (bankowych, factoringowych i leasingowych). Jej adresatem sand#261; takand#380;e pracownicy naukowi oraz studenci uczestniczand#261;cy w seminariach cywilistycznych.