Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Elektrownie jądrowe [KSIĄŻKA]

Elektrownie jądrowe [KSIĄŻKA]

62.40

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Energia jand#261;drowa i jej powszechne wykorzystanie ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników. Wielkie katastrofy w Czarnobylu i Fukushimie wywoand#322;ujand#261; przeraand#380;enie. Autor niniejszej ksiand#261;and#380;ki, jako specjalista w dziedzinie energetyki, przekonuje, and#380;e poznanie technologii, budowy oraz zasad dziaand#322;ania elektrowni jand#261;drowych pozwala w racjonalny sposób oceniand#263; zagroand#380;enia i korzyand#347;ci zwiand#261;zane z eksploatacjand#261; tego typu energii. Autor opisuje w ksiand#261;and#380;ce: fizykand#281; reaktorów typu PWR i BWR; strukturand#281; elektrowni oraz technologiand#281; ich pracy; zasady bezpiecznego sterowania reaktorem; procedury bezpieczeand#324;stwa i procedury awaryjne, a takand#380;e ich modyfikacje wprowadzone po analizie przyczyn katastrofy w Fukushimie; miejsce i warunki pracy elektrowni jand#261;drowych w systemie elektroenergetycznym. Ksiand#261;and#380;ka jest adresowana gand#322;ównie do energetyków, ale moand#380;e byand#263; takand#380;e pomocna studentom fakultetów energetyki i fizyki jand#261;drowej. Publikacja jest napisana przystand#281;pnym jand#281;zykiem, co pozwoli równieand#380; nieprofesjonalnym Czytelnikom, chcand#261;cym pogand#322;and#281;biand#263; swojand#261; wiedzand#281; na temat elektrowni jand#261;drowych, znaleand#378;and#263; wiele poand#380;ytecznych informacji .