Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Emaile, listy, pisma. Pisanie tekstów na komputerze Wendy Hobson

Emaile, listy, pisma. Pisanie tekstów na komputerze  Wendy Hobson

26.14

Producent: Nakom
Kategoria: Książki
Opis: Osoby, które dorastaand#322;y w czasach wiecznych piór, maszyn do pisania i kalek czand#281;sto nieufnie i z duand#380;ym dystansem odnoszand#261; siand#281; do nowych technologii. Obawiajand#261; siand#281;, czy poradzand#261; sobie z obsand#322;ugand#261; komputera albo programami, które wydajand#261; siand#281; byand#263; skomplikowane i trudne do opanowania. Caand#322;kiem niesand#322;usznie! Nowoczesne aplikacje do edycji tekstu sand#261; proste w obsand#322;udze a korzystanie z nich nie tylko usprawnia pracand#281;, ale czyni jand#261; przyjemnand#261; i kreatywnand#261;. Koniec ze skreand#347;leniami, przepisywaniem listów i korzystaniem z korektora, gdy siand#281; pomylisz, lub zmienisz zdanie! Koniec z mozolnand#261; kaligrafiand#261; i bibuand#322;and#261; do atramentu!Czytelnik znajdzie tu: andmiddot; * Podstawowe terminy komputerowe oraz krótki kurs obsand#322;ugi komputera i urzand#261;dzeand#324; peryferyjnych (mysz, klawiatura, drukarka itd.) andmiddot; * Omówienie najpopularniejszych edytorów tekstu (m.in. Microsoft Word) andmiddot; Przykand#322;ady jak zredagowaand#263; prosty dokument, jak go zapisaand#263; i wydrukowaand#263; * Zaawansowane funkcje and#150; opcje czcionek, zmiana stylu tekstu, zastosowanie kolorów, dodawanie tabel, wstawianie plików i ramek, autokorekta i wiele innych * Przykand#322;ady jak stworzyand#263; projekt papieru listowego, kart and#347;wiand#261;tecznych, zaproszeand#324;, plakatów itp. * Zasady korespondencji seryjnej i organizacji dokumentu itd.