Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Emancypantki Bolesław Prus

Emancypantki  Bolesław Prus

41.75

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Epicka opowieand#347;and#263; o kobietach poszukujand#261;cych swojej toand#380;samoand#347;ci w czasach narodzin emancypacji. Prus przestawia bardzo zróand#380;nicowanand#261; galeriand#281; postaci kobiecych, z których kaand#380;da inaczej postrzega swojand#261; roland#281; w and#347;wiecie.Mamy wiand#281;c gand#322;ównand#261; bohaterkand#281; and#150; Magdalenand#281; Brzeskand#261;, naiwnand#261;, zagubionand#261; altruistkand#281;, którand#261; przytand#322;acza and#347;wiat oband#322;udy. Nie pomogand#261; jej mand#261;dre rady profesora Dand#281;bickiego, alter ego pisarza.Madzia pracuje na pensji pani Latter and#150; kobiety samodzielnie walczand#261;cej o swój byt, a jednoczeand#347;nie band#281;dand#261;cej w tyranii wand#322;asnych dzieci, w tym piand#281;knej Helenki.Poznajemy teand#380; damy klasowe, ciand#281;and#380;ko pracujand#261;ce na swe utrzymanie, którym jednak and#347;wiat zabrania wszelkiej swobody. Oraz wielkie i mniej wielkie damy przysyand#322;ajand#261;ce na pensjand#281; swoje córki."Prus po mistrzowsku odmalowuje wszelkie radoand#347;ci i cienie bycia kobietand#261;. Bystry obserwator, jeden z najlepszych polskich pisarzy, nie narzuca swych ocen, ale maluje tak przejmujand#261;ce historie, and#380;e czytajand#261;c zapominamy o boand#380;ym and#347;wiecie."Dorota Grupiand#324;ska