Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Emily wraca do domu Sherryl Woods

Emily wraca do domu  Sherryl Woods

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Emily udaand#322;o siand#281; speand#322;niand#263; prawie wszystkie marzenia, mimo to czuje, and#380;e and#380;ycie przecieka jej miand#281;dzy palcami. Musi zatrzymaand#263; siand#281; w wyand#347;cigu do sukcesu, zrobiand#263; bilans. Wraca na jakiand#347; czas do rodzinnego miasteczka, liczand#261;c, and#380;e senna atmosfera tego miejsca pomoand#380;e jej zebraand#263; myand#347;li. Miand#322;e wspomnienia z dzieciand#324;stwa kojand#261; nerwy, ale jest ktoand#347;, kto nieustannie burzy spokój Emily. Boone Dorset byand#322; najwiand#281;kszand#261; miand#322;oand#347;ciand#261; jej and#380;ycia, mimo to porzuciand#322;a go dla kariery. Osiand#261;gnand#281;and#322;a niezaleand#380;noand#347;and#263; finansowand#261;, lecz Bonne zyskaand#322; coand#347;, czego nie moand#380;na kupiand#263; - szczand#281;and#347;liwand#261; rodzinand#281;. Emily coraz czand#281;and#347;ciej and#380;aand#322;uje powrotu do domu...