Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym [KSIĄŻKA]

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym [KSIĄŻKA]

52.79

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: W gospodarkach rozwiniand#281;tych wzrost zapotrzebowania na energiand#281; elektrycznand#261; jest zbliand#380;ony do 1 % rocznie. W Polsce w ostatnich latach wyniósand#322; 2 %. Zwiand#281;kszenie mocy systemu elektroenergetycznego uzyskuje sie m.in. przez wprowadzenie do pracy odnawialnych and#378;ródeand#322; energii, w tym elektrowni wiatrowych, które w najbliand#380;yszym czasie mogand#261; przynieand#347;and#263; najwiand#281;kszy przyrost mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym. W ksiand#261;and#380;ce przedstawiona jest problematyka zwiand#261;zana z pracand#261; elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane jest oddziaand#322;ywanie elektrowni i farm wiatrowych na system elektroenergetyczny, wskazane sand#261; moand#380;liwoand#347;ci sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych realizowanych w tych systemach, zagadnienia zwiand#261;zane z udziaand#322;em elektrowni i farm wiatrowych w ochronie oraz odbudowie systemu po black out`cie. Przedstawiona jest takand#380;e analiza ekonomiczna opand#322;acalnoand#347;ci inwestycji w farmand#281; wiatrowand#261;. Wydawnictwo WNT poleca tand#281; unikalnand#261; na rynku polskim ksiand#261;and#380;kand#281; studentom wydziaand#322;ów elektrycznych i energetycznych wyand#380;szych uczelni technicznych, inand#380;ynierom w zakand#322;adach energetycznych i firmach konsultingowych opracowujand#261;cych analizy wpand#322;ywu elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny, wymagane w procesie uzyskiwania zgody na przyand#322;aczenie elektrowni do systemu elektroenergetycznego. Ponadto ksiand#261;and#380;ka bedzie cennym and#378;ródand#322;em wiedzy dla operatorów róand#380;nych systemów wykorzystywanych w elektrowniach i farmach wiatrowych oraz inwestorów zainteresowanych odnawialnymi and#378;ródand#322;ami energii.