Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Fe Jerzy Suchanek

Fe  Jerzy Suchanek

14.30

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Tomik Fe potwierdza, and#380;e Jerzy Suchanek jest jednym z najciekawszych i zarazem bardzo osobnych poetów wspóand#322;czesnych, and#347;wietnie oryginalnie kontynuujand#261;cych nurt lingwistyczny w polskiej liryce. Podszyty charakterystycznym dla poety dowcipem, wieloznaczny tytuand#322; tej ksiand#261;and#380;ki zapowiada dwa dominujand#261;ce w niej gesty: z jednej strony przeand#347;miewczego dystansu wobec dzisiejszego and#347;wiata, z drugiej obrony wartoand#347;ci trwaand#322;ych, "and#380;elaznych". Takich jak poezja i "ojczyzna i polszczyzna", ale takand#380;e miand#322;oand#347;and#263;, tradycja, wolnoand#347;and#263;. Powraca teand#380; w tych wierszach doand#347;wiadczenie and#347;mierci, poeta krand#261;and#380;y wokóand#322; spraw ostatecznych. Mój podziw, a czasem uand#347;miech budzi wirtuozeria jand#281;zykowa Suchanka, ciekawi jego niezwykand#322;a, jakby rodem z baroku, wizja and#347;wiata.Jerzy Suchanek -ur. 1 sierpnia 1953 r. w Bytomiu and#150; pisarz, poeta, publicysta.Wydaand#322; zbiory poetyckie:"Proszand#281; rozejand#347;and#263; siand#281; do domów" /Sosnowiec 1974/"49 wierszy" /Warszawa 1981/"Jestem nie tylko sand#322;owem" /Katowice-Sosnowiec 1983/"Czytaj szeptem" /Mysand#322;owice 1991/"Band#281;bny" /Gdaand#324;sk 2007/"Pusto" /Sosnowiec 2007/"Widzimisiand#281;" /Gdaand#324;sk 2008/oraz cykl przypowieand#347;ci "Oand#347;le zióand#322;ka" /Bydgoszcz 2008/i powieand#347;and#263; "Pand#322;akula" /Mikoand#322;ów 2009/.Instytucie Mikoand#322;owskim wydaand#322; wiersze wybrane"Jutro przeczytaj jeszcze raz" /2010/oraz tom wierszy "Folklor polski" z ilustracjami Marka Przybyand#322;y /2011/.W 2007 roku ustanowiand#322; wand#322;asnand#261; literackand#261; Nagrodand#281; Otoczaka.Za 2006 rok w dziedzinie Poezja otrzymaand#322; jand#261; Wojciech Brzoska,za 2007 rok - równieand#380; w dziedzinie Poezja - Piotr Cielesz,za 2008 rok - Wojciech Kass, za 2009 rok - Maciej Melecki,za 2010 rok - Andrzej Niewiadomski.