Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Finlandia w wojnie 19391945 Philip Jowett, Brent Snodgrass

Finlandia w wojnie 19391945  Philip Jowett, Brent Snodgrass

14.90

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: W obliczu dwóch sowieckich inwazji w ciand#261;gu 5 lat armie utworzone przez Finlandiand#281; - paand#324;stwo liczand#261;ce ledwie 4 miliony mieszkaand#324;ców - zadziwiand#322;y and#347;wiat, skutecznie stawiajand#261;c opór. Pod koniec obu tych kampanii - wojny zimowej z lat 1939-1940 oraz wojny kontynuacyjnej (1941-1944) - zaciekand#322;y, patriotyczny opór siand#322; marszaand#322;ka Mannerheima wobec znacznie silniejszych sowieckich oddziaand#322;ów zapewniand#322; Finlandii wyjand#261;tkowand#261; nagrodand#281;. Chociaand#380; musiaand#322;a zaakceptowaand#263; trudne warunki rozejmu, kraj ten nigdy nie byand#322; okupowany przez Armiand#281; Czerwonand#261; i zachowaand#322; niepodlegand#322;oand#347;and#263;. Ksiand#261;and#380;ka prezentuje oraz ilustruje zagadnienia zwiand#261;zane z organizacjand#261;, umundurowaniem, wyposaand#380;eniem i taktykand#261; fiand#324;skich obroand#324;ców.