Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Flawia de Luce. Badyl na katowski wór Alan Bradley [KSIĄŻKA]

Flawia de Luce. Badyl na katowski wór  Alan Bradley [KSIĄŻKA]

26.99

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Czy mordercze lato w bukolicznym Bishop's Lacey dobiegand#322;o koand#324;ca? Kogóand#380; to pochowano na wiejskim cmentarzu przy koand#347;cióand#322;ku and#347;w. Tankreda? Czy Flawia zmartwychwstaand#322;a? Wydarzyand#322; siand#281; cud! Do Bishop's Lacey zjechaand#322;o rozklekotanym austinem Zaczarowane królestwo samego Ruperta Porsona! T e g o Ruperta Porsona, który wraz z Wiewiórkand#261; Snoddym wystand#281;puje w telewizji. Jaka szkoda, and#380;e Flawia nie ma telewizora! Ma za to do rozwiand#261;zania dwie zagadki kryminalne. Jednand#261; z przeszand#322;oand#347;ci, najboleand#347;niejszand#261;, gdyand#380; zginand#281;and#322;o dziecko - Robin Ingleby - rówieand#347;nik Flawii, i drugand#261;, najtragiczniejszand#261;, która wydarzyand#322;a siand#281; na oczach caand#322;ej wioski. Ma równieand#380; siostry, Ofeliand#281; i Dafne, które naleand#380;aand#322;oby, jak twierdzi ciocia Felicity, "batoand#380;yand#263; jak wszystkie dzieci, jeand#347;li nie majand#261; zamiaru wstand#261;piand#263; do palestry lub zajand#261;and#263; siand#281; politykand#261;, gdyand#380; w takim wypadku naleand#380;aand#322;oby je dodatkowo utopiand#263;". Albo otruand#263; czekoladkami z siarkowodorem. Flawia znów ma peand#322;ne rand#281;ce roboty!