Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Graj tango. Wiersze, ballady, piosenki + CD + DVD Andrzej Bartkowski

Graj tango. Wiersze, ballady, piosenki + CD + DVD  Andrzej Bartkowski

32.15

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: and#379;ycie jak taniec podand#261;and#380;a nieuchronnie w rytmach marzeand#324;, nadziei, spland#261;tanych wydarzeand#324; miotajand#261;cych czand#322;owiekiem w nie dajand#261;ce siand#281; przewidzieand#263; obszary losu. Dla autora "Graj Tango" rytm tanga okazaand#322; siand#281; rytmem najwaand#380;niejszym, wiodand#261;cym i... symbolicznym. Godne to pozazdroszczenia, ale na nasze szczand#281;and#347;cie autor postanowiand#322; podzieliand#263; siand#281; odrobinand#261; swoich doand#347;wiadczeand#324; i jeand#347;li trzymasz w rand#281;ku niniejszy tomik to znaczy, and#380;e trzymasz zaproszenie do tego taand#324;ca. Biznesmen, mand#261;and#380;, ojciec, dziadek, obieand#380;yand#347;wiat, bystry satyryk, obserwator i komentator, artysta i awangardzista, wulkan energii i emocji, delikatny, subtelny, niespoand#380;yty i niewyand#380;yty, erotoman i gawand#281;dziarz, odpowiedzialny i szczery, odwaand#380;ny i niezaleand#380;ny... Szanowni Paand#324;stwo - Andrzej Bartkowski... niestety juand#380; w jesieni and#380;ycia. Ale to dobrze, bo kiedy juand#380; w nim dojrzaand#322;y biznesowe i mand#281;skie wyzwania, to dojrzaand#322; równieand#380; do ukazania nam swojej poetyckiej natury. Jak wiadomo czand#322;owiek od natury swojej nie ucieknie, wiand#281;c czasami nie pozostaje nic innego jak dokonaand#263; fuzji pracy ze sztukand#261;. Andrzej Bartkowski wraz ze wspólnikiem postawiand#322; na mecenat i wnet z Hotelu Mazurkas w Oand#380;arowie uczyniand#322; swoiste centrum kultury i sztuki. Gdy czand#322;owiek orkiestra: poeta, aktor, and#347;piewak i tancerz w jednej osobie, zapraszajand#261;c wielkich artystów zajmie siand#281; organizacjand#261; koncertów, widowisk i spektakli, to moand#380;emy byand#263; pewni, and#380;e powstanie coand#347; niezwykand#322;ego i niepowtarzalnego. I takie sand#261; wand#322;aand#347;nie koncerty Forum Humanum Mazurkas. Mazurkas to hotel niezwykand#322;y. W tygodniu wrze tu od konferencji, spotkaand#324; i bankietów ale w niedziele dziejand#261; siand#281; tu wydarzenia artystyczne wielkiej rangi i to... "PRO PUBLICO BONO". Odbywajand#261; siand#281; koncerty gwiazd sceny i estrady, wernisaand#380;e malarskie i rzeand#378;biarskie, dyskusje i spotkania artystyczne. Spotkaand#263; tu moand#380;na mand#322;odych artystów i gwiazdy w bardzo podeszand#322;ym wieku. Miaand#322; tu swój benefis sam Bernard and#321;adysz z udziaand#322;em Wiesand#322;awa Ochmana i Maand#322;gorzaty Walewskiej. Odbyand#322; siand#281; koncert poezji i muzyki polskiej w wykonaniu Daniela Olbrychskiego i profesora Krzysztofa Jakowicza. Wielki koncert pod dyrekcjand#261; maestro Krzysztofa Pendereckiego. Takichspotkaand#324; i wielkich koncertów orkiestr symfonicznych, baletów i spektakli teatralnych zorganizowano juand#380; kilkadziesiand#261;t. Hotelowa sala Zeus zwykle goand#347;ci na tych wydarzeniach zwykle 800 osób, and#380;and#261;dnych spotkania z kulturand#261; i sztukand#261;, a wand#347;ród nich wielu artystów, takand#380;e artystów weteranów, czy przedstawicieli and#347;rodowisk naukowych i biznesowych Warszawy. Te waand#380;ne koncerty, wernisaand#380;e i dyskusje artystyczne to wielka satysfakcja Andrzeja Bartkowskiego tym bardziej, and#380;e wysoka sztuka jest tu podana w najelegantszej oprawie. Sam autor wyznaje: "Liczne moje dyskusje i spotkania towarzyskie, naturalne w takiej dziaand#322;alnoand#347;ci, z luminarzami kultury i artystami, oddziaand#322;ujand#261; na mnie radoand#347;nie, refleksyjnie, trochand#281; magicznie no i twórczo. Po dand#322;ugiej przerwie znowu zaczand#261;and#322;em pisaand#263; wiersze, felietony wierszowane, refleksje, fraszki itp. Wiele z nich z przyjemnoand#347;ciand#261; zaprezentowaand#322;em w tym tomiku." Wiersze najwyand#380;szego lotu kipiand#261;ce ironiand#261;, and#380;artem, kpinand#261; i refleksjand#261;, cieszand#261; zaskakujand#261;cym rymem i warczand#261; rytmem, pand#281;dzand#261; jak szalone po tematach: o and#380;onie, o dzieciach czy wnukach, o kochaniu, miand#322;oand#347;ci, pragnieniu a nawet o "and#379;and#261;dzy", ba, a jakand#380;e... o "Seksie", o marzeniach, o "Weselu", o "Poezji liand#347;ciach", o "Polsce wand#322;aand#347;nie", a nawet o... "Otwartym dachu", o "Aniele", o "Tangu". "Graj Tango" to tytuand#322; wiersza, ale teand#380; tytuand#322; caand#322;ego tomiku, gdyand#380; tango staand#322;o siand#281; treand#347;ciowym, rytmicznym i merytorycznym leitmotivem tego zbioru. Tango to jakaand#347; piekielna tajemnica, która chyba w kaand#380;dym z nas tkwi. Oczywiand#347;cie to taniec, ale gdzieand#380;... taniec. To magia, nadzieja, poezja, speand#322;nienie i niedosyt. Miand#322;oand#347;and#263; i nienawiand#347;and#263;. Gniew, band#322;aganie, krzyk, cisza, ból. Tango - to pyszny dialog. Poand#380;and#261;danie i bolesne rozstania, ale teand#380; radoand#347;and#263; i speand#322;nienie. Tango - wiersz. Wiersz, który nie powstaand#322; do koand#324;ca, bo nikt go nie jest w stanie zakoand#324;czyand#263;. Ale kaand#380;dy z nas, stary i mand#322;ody, spotka jeszcze wiele szalonych tang. Jeszcze niejeden raz, starzy i mand#322;odzi, staniemy przed kimand#347;, komu krzykniemy - graj tango! I ten ktoand#347; zagra. Zagra tango. and#379;ycie jest piand#281;kne. Na zaand#322;and#261;czonej pand#322;ycie DVD i CD-audio znajdand#261; teand#380; Paand#324;stwo utwory muzyczne znanych artystów, wykonane na scenie koncertowej Sali Zeus Hotelu Mazurkas. Poznamy tu w koand#324;cu aktorskie talenty autora i autorskie interpretacje jego wand#322;asnych wierszy: liryczny kabaret, przejmujand#261;cy dramat, satyrycznie, dosadnie i ze and#347;miechem. Autorem nagraand#324; filmowych oraz videoclipów jest doskonaand#322;y realizator Jan Sumikowski, z pasjand#261; i twórczym zaangaand#380;owaniem oddajand#261;cy atmosferand#281; koncertów. Chciaand#322;bym, by tomik Andrzeja Bartkowskiego staand#322; siand#281; intelektualnand#261; zabawand#261; sand#322;owem, rymem, piand#281;knym polskim jand#281;zykiem i tematami, co tu gadaand#263;, kipiand#261;cymi radoand#347;ciand#261; i poezjand#261; naszego and#380;ycia. Gdy zagra tango, budzi siand#281; nadzieja. Teraz, gdy juand#380; gra... and#380;ycie zawsze band#281;dzie piand#281;kne. Sand#322;awomir Janowski