Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Greckie listy albo perły i szampany Alina Netto

Greckie listy albo perły i szampany  Alina Netto

23.16

Producent: Nakom
Kategoria: Książki
Opis: Kim jest Jorgos - tajemniczy adresat listów, znalezionych w kartonowym pudle na ulicy w Atenach? Jakie losy przywiodand#322;y go - niczym wspóand#322;czesnego Odysa - ze sand#322;onecznej Grecji do PRL-u? Co sprawiand#322;o, and#380;e rozkochaand#322; w sobie caand#322;e rzesze kobiet?Greckie listy albo perand#322;y i szampany to opowieand#347;and#263; o dand#261;and#380;eniu do szczand#281;and#347;cia i lepszego and#380;ycia, a takand#380;e o poszukiwaniu uczuand#263; i namiand#281;tnoand#347;ci. Znaleziona w niezwykand#322;ych okolicznoand#347;ciach korespondencja przybliand#380;a fragment maand#322;o znanego and#347;wiata. Listy, najczand#281;and#347;ciej napisane po polsku, adresowane sand#261; do mand#322;odego przystojnego mand#281;and#380;czyzny - Greka mieszkajand#261;cego w Polsce. Wiand#281;kszoand#347;and#263; z nich to listy miand#322;osne, niektóre wrand#281;cz przesycone erotyzmem. Ich tand#322;em jest burzliwy czas koand#324;ca lat siedemdziesiand#261;tych i poczand#261;tku osiemdziesiand#261;tych. Wand#261;tek emigracji, porzucania ojczyzny w poszukiwaniu wolnoand#347;ci, pracy i lepszego and#380;ycia przewija siand#281; w listach wielokrotnie. To (niezwykle zabawna) wspóand#322;czesna odyseja w grecko-polskim wydaniu.