Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Historia prześladowań religijnych Jonathan Kirsch

Historia prześladowań religijnych  Jonathan Kirsch

44.00

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Zasadniczym tematem ksiand#261;and#380;ki sand#261; zand#322;owieszcze i przeraand#380;ajand#261;ce dzieje Inkwizycji. Instytucja ta jest jednak dla autora spoiwem and#322;and#261;czand#261;cym pierwsze lata chrzeand#347;cijaand#324;stwa z obecnymi czasami, zand#322;o przyjmowaand#322;o bowiem nazwy róand#380;nych instytucji, przywdziewaand#322;o róand#380;ne kostiumy. Koand#347;cióand#322; siand#281;gnand#261;and#322; po narzand#281;dzia tortur, którymi unicestwiaand#322; wszelkie herezje, w naszych czasach zaand#347; totalitaryzmy - nazistowski i komunistyczny - zmiotand#322;y z powierzchni ziemi dziesiand#261;tki milionów ludzi. Wand#322;aand#347;nie ten nurt dziejów czand#322;owieka oraz jego uand#322;omnoand#347;ci autor ujand#261;and#322; w ramy jednego, wstrzand#261;sajand#261;cego obrazu. Przyjand#281;ta przezeand#324; skondensowana i przejrzysta metoda pomaga wejrzeand#263; w otchand#322;aand#324; najciemniejszej strony ludzkich dziejów. Autor nie szczand#281;dzi drastycznych i szczegóand#322;owych opisów mand#281;k zadawanych skazaand#324;com. Pragnie wstrzand#261;snand#261;and#263; do gand#322;and#281;bi naszymi sumieniami, po to, byand#347;my uand#347;wiadomili sobie, jak and#322;atwo niedoskonaand#322;oand#347;and#263; ludzkiej natury i uleganie zand#322;u pozwala zeand#347;liznand#261;and#263; od szumnych, podlanych sosem populizmu haseand#322; w otchand#322;aand#324; przemocy i okrucieand#324;stwa - w imiand#281; rozmaitych, nie tylko religijnych, ideologii.