Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Historia szpiegostwa i agentury Terry Crowdy

Historia szpiegostwa i agentury  Terry Crowdy

41.14

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Jest to wyczerpujand#261;ce opracowanie historii szpiegostwa od czasów najdawniejszych po najnowsze. Szerokand#261; panoramand#281; dziejów szpiegostwa autor rozpoczyna od opisu funkcjonowania wywiadu w czasach staroand#380;ytnych, wedand#322;ug przekazów biblijnych, w czasie wojen perskich, w staroand#380;ytnych Indiach i Japonii. Nastand#281;pnie przez and#347;redniowiecze (sekta assasynów) przechodzi do szpiegowskich wyczynów Mongoand#322;ów, historii szpiegostwa na Wyspach Brytyjskich w czasie panowania Eland#380;biety I, w oand#347;wieceniu - dziaand#322;alnoand#347;and#263; Casanovy, spiski uknute przez najsand#322;ynniejszego szefa policji francuskiej Fouchego, aand#380; do czasów wojny krymskiej i secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i po najsand#322;ynniejsze historie I i II wojny and#347;wiatowej.Autor kreand#347;li sylwetki najsand#322;ynniejszych agentów, opisujand#261;c ich osiand#261;gniand#281;cia i losy. Dokonuje teand#380; analizy moand#380;liwoand#347;ci i wyzwaand#324;, jakie stojand#261; przed sand#322;uand#380;bami specjalnymi we wspóand#322;czesnym and#347;wiecie i w przyszand#322;oand#347;ci.