Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Homoseksualność daleka i bliska. Słowa, mity, symbole Paweł Fijałkowski

Homoseksualność daleka i bliska. Słowa, mity, symbole  Paweł Fijałkowski

24.13

Producent: Eneteia
Kategoria: Książki
Opis: Autor ksiand#261;and#380;ki pokazuje, jak postrzeganie homoseksualnoand#347;ci zmienia siand#281; w czasie i przestrzeni, siand#281;gajand#261;c w swoich rozwaand#380;aniach do dzieand#322; historyków, jak teand#380; przekazów zawartych w staroand#380;ytnej literaturze piand#281;knej i mitologii, które sand#261; skarbnicand#261; archetypowych prawd o czand#322;owieku, and#380;yciu i and#347;wiecie.W ksiand#261;and#380;ce zostaand#322;y zaprezentowane przykand#322;ady tolerancji, and#380;ywej akceptacji i zwalczania homoerotyzmu w róand#380;nych tradycjach i kulturach. Zdaniem autora, spoand#322;eczeand#324;stwa akceptujand#261;ce pierwiastek homoerotyczny rozwijajand#261; siand#281; bardziej dynamicznie niand#380; te, które spychajand#261; to zjawisko na margines.Ksiand#261;and#380;ka jest kontynuacjand#261; rozwaand#380;aand#324; zawartych w poprzednich dwóch tomach poand#347;wiand#281;conych tej problematyce: Seksualnoand#347;and#263;, psyche, kultura. Homoerotyzm w and#347;wiecie staroand#380;ytnym (2007) i Homoseksualizm. Wykluczenie, transgresja, akceptacja (2009). Podobnie jak we wczeand#347;niejszych ksiand#261;and#380;kach tekst uzupeand#322;niajand#261; ilustracje autorstwa krakowskiego grafika i literata Tomasza Bohajedyna.