Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Hydrostatyczny napęd maszyn [KSIĄŻKA]

Hydrostatyczny napęd maszyn [KSIĄŻKA]

35.20

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Napand#281;d hydrostatyczny jest stosowany niemal we wszystkich typach maszyn, dlatego zasady dziaand#322;ania ukand#322;adów hydraulicznych musi znaand#263; kaand#380;dy inand#380;ynier mechanik. W ksiand#261;and#380;ce Czytelnik znajdzie informacje o: najwaand#380;niejszych elementach hydrostatycznego napand#281;du maszyn takich jak: ciecze robocze, pompy, silniki, siand#322;owniki i zawory; zasadach dziaand#322;ania najczand#281;and#347;ciej stosowanych ukand#322;adów hydrostatycznych; bilansie energetycznym ukand#322;adów objand#281;toand#347;ciowych, dand#322;awieniowych, nadand#261;and#380;nych, proporcjonalnych, wielosilnikowych i innych. Zrozumienie materiaand#322;u uand#322;atwiand#261; liczne uproszczone rysunki konstrukcyjne i przykand#322;ady obliczeniowe. Podrand#281;cznik jest przeznaczony dla studentów wydziaand#322;ów mechanicznych, gand#322;ównie kierunków: mechanika, budowa maszyn, automatyka i robotyka, ale band#281;dzie równieand#380; przydatny dla studentów wydziaand#322;ów elektrycznych i elektronicznych oraz inand#380;ynierów mechaników