Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

IV1 Dywizjon Myśliwski Łukasz Łydżba

IV1 Dywizjon Myśliwski  Łukasz Łydżba

33.51

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Do rand#261;k Czytelników trafia kolejna ksiand#261;and#380;ka z serii and#132;Dywizjony Myand#347;liwskie Wrzeand#347;nia 1939and#148;, która tym razem prezentuje dzieje IV/1 Dywizjonu Myand#347;liwskiego z 1. Puand#322;ku Lotniczego w Warszawie.Pierwsza czand#281;and#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki to jak zwykle zarys historii jednostki w okresie miand#281;dzywojennym w latach 1933-1939. Z tym okresem moand#380;na siand#281; zapoznaand#263; poprzez opisy róand#380;norodnych zdarzeand#324; lotniczych and#150; wypadków, równieand#380; niestety and#347;miertelnych kraks, and#263;wiczeand#324; lotniczych oraz innych nielicznych informacji, jakie posiadamy. Zachowane relacje Witolda Urbanowicza, Michaand#322;a Cwynara, Tadeusza Sawicza z lotów treningowych oraz ochrony granicy wschodniej pozwalajand#261; lepiej poznaand#263; klimat tamtych dni.Gorand#261;cand#261; atmosferand#281; przygotowaand#324; mobilizacyjnych ukazujand#261; and#132;Sprawozdanieand#133;and#148; d-cy IV/1 Dywizjonu oraz wspomnienia Tadeusza Szumowskiego i Benedykta Dand#261;browskiego. Przebieg powietrznych bojów od porannych starand#263; z Henklami He 111 z 1 wrzeand#347;nia 1939 roku po walkand#281; z sowieckimi myand#347;liwcami Polikarpow 17. dnia wojny przybliand#380;ajand#261; relacje i przekazy poand#347;rednie kilkunastu, dzienniki niemieckich jednostek Heinkli i Sztukasów oraz relacje naocznych and#347;wiadków walk, m.in. ostatniej walki, zwyciand#281;stwa i and#347;mierci 17 wrzeand#347;nia 1939 roku ppor. pil. Stanisand#322;awa Zatorskiego w starciu z trzema sowieckimi myand#347;liwcami.Z okand#322;adki:Ppand#322;k pil. Leopold Pamuand#322;a popeand#322;niand#322; band#322;and#261;d, atakujand#261;c prowadzand#261;cego Messerschmitta. Drugi niemiecki pilot, osand#322;aniajand#261;cy d-cand#281; tej pary (tzw. Rotte and#150; szyk dwóch myand#347;liwców), wszedand#322; na ogon P.11 i celnie ostrzelaand#322; polski samolot. Wszystko wskazuje na to, and#380;e pand#322;k. pil. Pamuand#322;and#281; trafiand#322; Uffz. Heinrich Dettmer, który o godz. 17.19 zameldowaand#322; zestrzelenie PZL P.24. Ranny i poparzony Polak wyskoczyand#322; z trafionej PZL P.11 na spadochronie i wyland#261;dowaand#322; przy drodze pomiand#281;dzy Chotomowem a Jaband#322;onnand#261; 137. Leopold Pamuand#322;a zostaand#322; wziand#281;ty przez okolicznych mieszkaand#324;ców za niemieckiego dywersanta. Ludzie zachowywali siand#281; wobec niego bardzo wrogo and#150; zanim doand#347;and#263; szybko przyjechaand#322; patrol wojskowy na motocyklu i uratowaand#322; go, miaand#322; zostaand#263; kilka razy uderzony w twarz. and#379;oand#322;nierze zawieand#378;li ppand#322;k Pamuand#322;and#281; do jednego z warszawskich szpitali.Zwyciand#281;ski pilot Uffz. Dettmer sam zostaand#322; jednak trafiony i musiaand#322; przymusowo land#261;dowaand#263; swoim Bf 109D na polanie leand#347;nej lub bagnie gdzieand#347; pomiand#281;dzy Legionowem a Narwiand#261; (Zegrzem) 139. W trakcie przyziemienia zostaand#322;y podand#322;amane skrzydand#322;a, a pilot prawdopodobnie zraniand#322; siand#281; w gand#322;owand#281;. Uffz. Dettmer zostaand#322; zand#322;apany i doprowadzony do punktu sanitarnego w Michaand#322;owie.Niemieckiego pilota widziaand#322; cytowany wczeand#347;niej Tadeusz Borowski: Po powrocie z ogland#281;dzin zestrzelonego samolotu kpt. pilota Olszewskiego byand#322;em and#347;wiadkiem przyprowadzenia niemieckiego pilota z zabandaand#380;owanand#261; gand#322;owand#261; bez czapki. Dobrze zbudowany, przyprowadzono go do punktu sanitarnego mieszczand#261;cego siand#281; w budynku pp. Grzybowskich w Michaand#322;owie. Co do samolotu, gdzie upadand#322;, to nic nie wiem. (and#133;) Z caand#322;and#261; pewnoand#347;ciand#261; ten pilot land#261;dowaand#322; awaryjnie w okolicach Stanisand#322;awowa, a ostatnim, który do niego strzelaand#322;, byand#322; kpt. pilot Mieczysand#322;aw Olszewski i Jemu naleand#380;y przyznaand#263; zestrzelenie.Przypuszczalnie zestrzelenie tego Bf 109 zgand#322;aszaand#322;o dwóch pilotów, którzy strzelali do niego razem, nie widzand#261;c siebie nawzajem.Na okand#322;adce: 17 wrzeand#347;nia 1939 podczas lotu rozpoznawczego ppor. pil. Stanisand#322;aw Zatorski ze 113. EM zostaand#322; zaatakowany przez trzy radzieckie myand#347;liwce nad Rokitnem. W czasie walki przypuszczalnie zestrzeliand#322; jednego z napastników, drugiego uszkodziand#322;, byand#263; moand#380;e oba uszkodziand#322;. Sam zostaand#322; trafiony przez trzeciego myand#347;liwca, przymusowo land#261;dowaand#322; koand#322;o Rokitna, gdzie zmarand#322; i zostaand#322; pochowany.