Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

I wtedy moja córka powiedziała Małgorzata Kalicińska, Marek KnapZagóra

I wtedy moja córka powiedziała  Małgorzata Kalicińska, Marek KnapZagóra

25.58

Producent: Elay
Kategoria: Książki
Opis: Niezaleand#380;nie, czy wyszand#322;o nam "macierzyand#324;stwo czarne", czy "róand#380;owe", to pojawienie siand#281; dzieci w domu jest jak wyprawa w inny kosmos. Dzieci majand#261; swoje niezwykand#322;e pomysand#322;y, inny niand#380; doroand#347;li sposób porozumiewania siand#281;, a nawet odmienne systemy wartoand#347;ci. Warto nie tylko zagand#322;and#281;biaand#263; siand#281; w te nadzwyczajne and#347;wiaty, ale teand#380; spisywaand#263; pojedyncze sand#322;owa, zdarzenia, obserwacje... Tak jak zrobiand#322;a to Maand#322;gorzata Kaliciand#324;ska z pomocand#261; Marka Knapa- Zagóry. Ta ksiand#261;and#380;ka jest zaproszeniem do intymnej czand#281;and#347;ci and#380;ycia pisarki, wiand#281;c jeand#347;li zaprosiand#322;a, to moand#380;e warto zajrzeand#263;?