Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ilustrowany słownik angielskopolski Daniela MacIsaac

Ilustrowany słownik angielskopolski  Daniela MacIsaac

12.26

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Ilustrowany sand#322;ownik angielsko-polski jest przeznaczony dla dzieci rozpoczynajand#261;cych naukand#281;. Wstand#281;p gramatyczny zostaand#322; napisany z myand#347;land#261; o najmand#322;odszych - w przystand#281;pny i zrozumiaand#322;y sposób. Liczne przykand#322;ady zostaand#322;y zobrazowane wspaniaand#322;ymi ilustracjami, przez co bardzo and#322;atwo je zapamiand#281;taand#263;.Caand#322;y sand#322;owniczek zawiera w czand#281;and#347;ci angielsko-polskiej okoand#322;o 3 000 haseand#322;, a jako jedyny na rynku posiada czeand#347;and#263; polsko-angielskand#261;. Wszystkie sand#322;ówka majand#261; podany uproszczony sposób wymowy, by kaand#380;de dziecko wiedziaand#322;o, jak dane sand#322;ówko przeczytaand#263;. Dodatkowym atutem sand#261; piand#281;knie ilustrowane plansze tematyczne - kolory, rodzina, ubrania, czand#281;and#347;ci ciaand#322;a.Wspaniaand#322;e, zabawne ilustracje, znajdujand#261;ce siand#281; na kaand#380;dej stronie ksiand#261;and#380;ki, zachand#281;cand#261; do nauki jand#281;zyka nawet najbardziej opornego malucha!