Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Indiański Napoleon Gór Skalistych Arkady Fiedler, Marek Fiedler

Indiański Napoleon Gór Skalistych  Arkady Fiedler, Marek Fiedler

19.32

Producent: Sorus
Kategoria: Książki
Opis: "Nabyand#322;em rand#281;kopis Biegnand#261;cego and#321;osia ze szczepu Nezpersów. Ileand#380; tam byand#322;o frapujand#261;cych wiadomoand#347;ci o tym szczepie, jakieand#380; to gruntowne and#378;ródand#322;o sensacyjnych wypadków z owych burzliwych czasów drugiej poand#322;owy XIX wieku! Wpadand#322;o mi do rand#261;k wiele wiarogodnych dokumentów o historii Indian póand#322;nocnoamerykaand#324;skich, ale and#380;aden nie wydaand#322; mi siand#281; tak autentyczny, tak tragiczny i tak kompromitujand#261;cy okrutne metody tand#281;pienia Indian przez Amerykanów. Warto byand#322;o nadaand#263; mu czytelnand#261; formand#281; literackand#261; i przedstawiand#263; niniejszand#261; ksiand#261;and#380;kand#281; czytelnikom, and#380;and#261;dnym prawdy o bohaterskich Nezpersach."Ze Wstand#281;pu Arkadego Fiedlera"Wielu generaand#322;ów amerykaand#324;skich uzmysand#322;owiand#322;o sobie, and#380;e Wódz Józef jest Napoleonem indiaand#324;skim, samorodnym geniuszem wojskowym. Zajand#281;li siand#281; studiowaniem jego strategii wojennej. Wyniki swych prac z wielkim powodzeniem zaczand#281;li wykorzystywaand#263; podczas wykand#322;adów w West Point, sand#322;ynnej akademii wojskowej Stanów Zjednoczonych."Fragment ksiand#261;and#380;kiAutorzy w bardzo atrakcyjnej dla Czytelnika formie uchronili od zapomnienia przejmujand#261;cand#261; historiand#281; cynizmu najeand#378;dand#378;ców i heroizmu skazanych na przegranand#261; gospodarzy tych ziem. Warto po niand#261; znowu siand#281;gnand#261;and#263;, pamiand#281;tajand#261;c, and#380;e w tym czasie w cywilizowanej Europie Polska byand#322;a wymazana z mapy...