Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Jak Zajść W Ciążę (broszurowa) Wyd. 2012 Raymond Chang [KSIĄŻKA]

Jak Zajść W Ciążę (broszurowa) Wyd. 2012  Raymond Chang [KSIĄŻKA]

21.38

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Jak mogand#281; zwiand#281;kszyand#263; swoje szanse na zajand#347;cie w ciand#261;and#380;and#281;? W ostatnich latach, dziand#281;ki innowacyjnym technologiom, takim jak zapand#322;odnienie in vitro (IVF) oraz techniki rozrodu wspomaganego (ART), zachodnia medycyna zrobiand#322;a ogromne postand#281;py w leczeniu niepand#322;odnoand#347;ci. Ale nawet te skomplikowane i bardzo kosztowne zabiegi nie zawsze skutkujand#261;. Z najnowszych badaand#324; wynika, and#380;e wielopand#322;aszczyznowe podejand#347;cie, and#322;and#261;czand#261;ce zachodnie technologie medyczne z tradycyjnand#261; medycynand#261; chiand#324;skand#261; i holistycznand#261;, moand#380;e przynieand#347;and#263; spektakularne rezultaty w zwiand#281;kszaniu pand#322;odnoand#347;ci. Przejmij kontroland#281; nad swojand#261; pand#322;odnoand#347;ciand#261;Jeand#347;li starasz siand#281; o dziecko, byand#263; moand#380;e zdziwisz siand#281; sand#322;yszand#261;c, and#380;e istnieje wiele prostych sposobów na zwiand#281;kszenie pand#322;odnoand#347;ci - bezbolesnych, prozdrowotnych i niedrogich, których rezultatem moand#380;e byand#263; upragniona ciand#261;and#380;a. W tym praktycznym poradniku cieszand#261;cy siand#281; miand#281;dzynarodowand#261; renomand#261; ekspert, dr Raymond Chang, przedstawia strategie dla par pragnand#261;cych zwiand#281;kszyand#263; swoje szanse na posiadanie dziecka. and#321;and#261;czand#261;c medycynand#281; zachodniand#261;, opartand#261; na badaniach naukowych, z holistycznymi praktykami Wschodu, dr Chang prezentuje przeand#322;omowe metody, które moand#380;na stosowaand#263; odrand#281;bnie lub w powiand#261;zaniu z nowoczesnymi procedurami konwencjonalnymi. To nowatorska, przystand#281;pna ksiand#261;and#380;ka, która posand#322;uand#380;y ci za and#378;ródand#322;o wiedzy o sposobach zwiand#281;kszenia pand#322;odnoand#347;ci.Znajdziesz tu:- Moand#380;liwe przyczyny twoich trudnoand#347;ci z poczand#281;ciem dziecka- Najlepszy czas na poczand#281;cie, zmiany w diecie i inne proste metody na zwiand#281;kszenie szans na zajand#347;cie w ciand#261;and#380;and#281;- Informacje o tradycyjnych metodach medycyny zachodniej: operacjach, terapii hormonalnej, zapand#322;odnieniu in vitro oraz technikach rozrodu wspomaganego- Przewodnik po najskuteczniejszych terapiach alternatywnych, takich jak akupunktura, kuracje zioand#322;owe i suplementy diety- Przeand#322;omowe podejand#347;cie do and#380;ywienia i aktywnoand#347;ci fizycznej- Techniki pracy z umysand#322;em i ciaand#322;em, przygotowujand#261;ce do poczand#281;cia dziecka O AUTORZERaymond Chang jest lekarzem i specjalistand#261; akupunktury o miand#281;dzynarodowej renomie, wyksztaand#322;conym zarówno w zakresie tradycyjnej medycyny chiand#324;skiej, jak i wspóand#322;czesnej medycyny zachodniej. Zdobyand#322; uznanie jako pionier programów terapii alternatywnej i komplementarnej. Obecnie pracuje w nowojorskim Presbyterian Hospital, jest takand#380;e dyrektorem medycznym Meridian Medical Group oraz prezesem Institute of East West Medicine. Czand#281;sto wygand#322;asza prelekcje na temat alternatywnych i zioand#322;owych terapii raka oraz niepand#322;odnoand#347;ci.Elena Oumano jest wykand#322;adowcand#261; nauki komunikacji spoand#322;ecznej w City University w Nowym Jorku. Napisaand#322;a wiele ksiand#261;and#380;ek o tematyce zdrowotnej, miand#281;dzy innymi Natural Sex. OPINIETa ksiand#261;and#380;ka oferuje nowatorskie podejand#347;cie do leczenia niepand#322;odnoand#347;ci, oparte na poand#322;and#261;czeniu metod wschodnich i zachodnich. Przedstawia róand#380;ne moand#380;liwoand#347;ci, od farmakoterapii do leczenia operacyjnego, z perspektywy kobiecej i mand#281;skiej, od prostych sposobów do zaawansowanych, najnowoczeand#347;niejszych terapii niepand#322;odnoand#347;ci. and#346;wietne and#378;ródand#322;o informacji dla par starajand#261;cych siand#281; o dziecko.- Dr med. Pak H. Chung, Center for Reproductive Medicine and Infertility, Weill Medical College, Cornell University Dr Chang jest znany z integracyjnego podejand#347;cia do leczenia, and#322;and#261;czand#261;cego metody Wschodu i Zachodu. (?) Udaand#322;o mu siand#281; tu pokazaand#263;, jak and#322;and#261;czyand#263; najlepsze technologie, jakimi dysponujand#261; endokrynolodzy i specjaliand#347;ci zajmujand#261;cy siand#281; zdrowiem reprodukcyjnym, z podejand#347;ciem holistycznym, które optymalizuje szanse na zajand#347;cie w ciand#261;and#380;and#281; i urodzenie dziecka. To lektura obowiand#261;zkowa dla wszystkich par majand#261;cych problemy z zajand#347;ciem w ciand#261;and#380;and#281;. - Dr med. Allan Warshowsky, ginekolg holistyczny Dr Chang przedstawia róand#380;norodne maand#322;o znane fakty, które mogand#261; zaoszczand#281;dziand#263; ci lat niepotrzebnych cierpieand#324;.- Julia Indichova, autorka ksiand#261;and#380;ek Inconceivable oraz The Fertile Female