Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Jak stworzyć własny xFaceBook Łukasz Sosna

Jak stworzyć własny xFaceBook  Łukasz Sosna

43.63

Producent: Nakom
Kategoria: Książki
Opis: Korzystasz z Facebooka? Zapewne tak. Czy chciaand#322;byand#347; stworzyand#263; aplikacjand#281; podobnand#261; do Facebooka? Na pewno tak! Przeczytaj zatem ten poradnik, w którym opisano caand#322;y proces - poczynajand#261;c od stworzenia bazy danych, poprzez wszystkie pliki, które sand#261; potrzebne do prawidand#322;owego dziaand#322;ania witryny, a na prezentacji jej dziaand#322;ania koand#324;czand#261;c. Znajdziesz tu caand#322;y skrypt, dowiesz siand#281;, jak wprowadziand#263; dane oraz jak krok po kroku zaprogramowaand#263; wand#322;asnand#261; aplikacjand#281;.Oczywiand#347;cie nie band#281;dzie ona miaand#322;a tak rozbudowanych moand#380;liwoand#347;ci jak oryginalny serwis. Ale w zupeand#322;noand#347;ci wystarczy do stworzenia portalu spoand#322;ecznoand#347;ciowego przeznaczonego dla okoand#322;o dwudziestu tysiand#281;cy uand#380;ytkowników. W ramach tego portalu zarejestrowani uand#380;ytkownicy band#281;dand#261; mogli tworzyand#263; grupy, dzieliand#263; siand#281; wiadomoand#347;ciami i zdjand#281;ciami oraz korzystaand#263; z róand#380;nych aplikacji. A to caand#322;kiem nieand#378;le jak na poczand#261;tek.