Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Język angielski, klasa 13, Oxford Matura Trainer, repetytorium, poziom podstawowy, Oxford University Press Joanna Sosnowska, Danuta Gryca, Joanna S

Język angielski, klasa 13, Oxford Matura Trainer, repetytorium, poziom podstawowy, Oxford University Press  Joanna Sosnowska, Danuta Gryca, Joanna S

52.63

Producent: Oxford University Press
Kategoria: Książki
Opis: Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 688/1/2014Trening maturalny nowej generacji:* Peand#322;ne przygotowanie do matury podstawowej w podrand#281;czniku* Interaktywna praca domowa do obu poziomów matury: www.oxfordenglishonline.pl * Indywidualizacja nauczania and#150; zadania dodatkowe do wykorzystania jako praca domowa na platformie Oxford English Online pozwalajand#261; na dobór materiaand#322;u do konkretnych potrzeb uczniów. * Elastycznoand#347;and#263; w doborze treand#347;ci and#150; bogaty zestaw materiaand#322;ów dodatkowych dla ucznia i nauczyciela pomaga w atrakcyjny i skuteczny sposób przygotowaand#263; uczniów do egzaminu. * Powtarzanie i testowanie and#150; regularne powtórki, rozbudowany zestaw testów oraz próbnych egzaminów umoand#380;liwiajand#261; monitorowanie postand#281;pów w przygotowaniach do egzaminu. * Pisanie i mówienie and#150; szczegóand#322;owe wskazówki, modelowe wypowiedzi i listy przydatnych zwrotów stanowiand#261; praktycznand#261; pomoc w rozwijaniu umiejand#281;tnoand#347;ci pisania i mówienia. * Znajomoand#347;and#263; and#347;rodków jand#281;zykowych and#150; zadania w podrand#281;czniku i na platformie Oxford English Online pozwalajand#261; na systematyczne i kompleksowe przygotowanie do nowej czand#281;and#347;ci egzaminu. * Optymalne wykorzystanie czasu przygotowania do egzaminu and#150; iloand#347;and#263; materiaand#322;u w podrand#281;czniku umoand#380;liwia zrealizowanie wszystkich wymaganych zagadnieand#324; w ciand#261;gu jednego roku szkolnego.