Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Język angielski, klasa 46, Steps in English 3, podręcznik, Oxford University Press Paul Shipton, Tim Falla, Paul A. Davies, Ewa Palczak

Język angielski, klasa 46, Steps in English 3, podręcznik, Oxford University Press  Paul Shipton, Tim Falla, Paul A. Davies, Ewa Palczak

51.30

Producent: Oxford University Press
Kategoria: Książki
Opis: Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 302/3/2011Nowoczesny kurs dla klas 4-6 szkoand#322;y podstawowej, napisany zgodnie z wytycznymi najnowszej podstawy programowej i prowadzand#261;cy stopniowo od zabawy do samodzielnej nauki i samooceny.and#346;wietny materiaand#322; w piand#281;knej oprawie zachand#281;ca do zainteresowania siand#281; angielskim:* Nowoczesna szata graficzna i wspóand#322;czesna tematyka sprawiajand#261;, and#380;e uczniowie ogland#261;dajand#261; podrand#281;cznik z przyjemnoand#347;ciand#261; i zaciekawieniem, dziand#281;ki czemu and#322;atwiej jest zachand#281;ciand#263; ich do pracy.* Piand#281;knie ilustrowane komiksy napisane przez Paula Shiptona, popularnego autora opowiadaand#324; dla dzieci przyciand#261;gajand#261; uwagand#281; i pomagajand#261; dzieciom skoncentrowaand#263; siand#281; na zwiand#261;zanych z nimi zadaniach.* Historyjka obrazkowa opowiadajand#261;ca o przygodach Tomka, polskiego dziecka wand#347;ród brytyjskich rówieand#347;ników uczy o realiach and#380;ycia w Wielkiej Brytanii i zachand#281;ca do dokonywania porównaand#324; miand#281;dzykulturowych.Gramatyka wprowadzana metodand#261; wielozmysand#322;owand#261; angaand#380;uje wszystkich uczniów:* Dla wzrokowców - tabelki w ksiand#261;and#380;ce oraz animowane prezentacje gramatyki na pand#322;ycie iTools,* Dla sand#322;uchowców - tzw. audio drills - rytmiczne powtórki wprowadzonej struktury,* Dla kinestetyków - grammar flashcards, pozwalajand#261;ce na zespoand#322;owe ukand#322;adanie róand#380;nych struktur gramatycznych.Realizacja nowej podstawy programowej zapewnia rzetelne przygotowanie do dalszej nauki w gimnazjum:* kurs uczy kompetencji kluczowych i stopniowo przygotowuje uczniów do samodzielnej nauki.* sekcja Self-evaluation (po kaand#380;dym rozdziale) zostaand#322;a skorelowana z nowand#261; podstawand#261; programowand#261;. Wiele zadaand#324; w tej sekcji odnosi siand#281; bezpoand#347;rednio do podstawy programowej.Wsparcie dla nauczycieli uczand#261;cych w klasach o zróand#380;nicowanym poziomie:* dodatkowe and#263;wiczenia w podrand#281;czniku w minisekcjach 'Extra!' - dla uczniów uczand#261;cych siand#281; szybciej,* dodatkowe and#263;wiczenia do kopiowania w Teacher's Power Pack - Reinforcement worksheets dla uczniów wymagajand#261;cych utrwalenia materiaand#322;u, oraz Extension worksheets dla and#263;wiczenia rozszerzajand#261;ce dla uczniów potrzebujand#261;cych dodatkowych wyzwaand#324;* and#263;wiczenia na trzech poziomach trudnoand#347;ci w zeszycie and#263;wiczeand#324;