Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Język francuski. Matura 2012. Poziom podstawowy i rozszerzony + CD Aleksandra Ratuszniak, Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz

Język francuski. Matura 2012. Poziom podstawowy i rozszerzony + CD  Aleksandra Ratuszniak, Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz

32.00

Producent: Omega Krakow
Kategoria: Książki
Opis: Publikacja skierowana do uczniów przygotowujand#261;cych siand#281; do czand#281;and#347;ci pisemnej egzaminu maturalnego z jand#281;zyka francuskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.- omówienie pisemnego egzaminu maturalnego z jand#281;zyka obcego na obu poziomach,- dla uczniów zdajand#261;cych maturand#281; z jand#281;zyka francuskiego na poziomie podstawowym porady dotyczand#261;ce sposobu rozwiand#261;zywania zadaand#324; z trzech sprawnoand#347;ci: rozumienie sand#322;uchanego tekstu, rozumienie pisanego tekstu, wypowiedand#378; pisemna,- dla uczniów zdajand#261;cych na poziomie rozszerzonym: zadania leksykalno-gramatyczne, stosowanie i rozpoznawanie struktur leksykalno- -gramatycznych, wypowiedand#378; pisemna, rozumienie sand#322;uchanego i pisanego tekstu,- do kaand#380;dego poziomu po trzy przykand#322;adowe arkusze maturalne wraz z kluczami odpowiedzi,- transkrypcje tekstów do czand#281;and#347;ci Rozumienie sand#322;uchanego tekstu,- pand#322;yta CD w formacie plików mp3 z nagranymi przez lektorów tekstami jako integralna czand#281;and#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki.