Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Język niemiecki, klasa 3, poziom podstawowy, Matura 2013, Omega +CD MP3 Violetta Krawczyk, Elżbieta Malinowska, Marek Spławiński

Język niemiecki, klasa 3, poziom podstawowy, Matura 2013, Omega +CD MP3  Violetta Krawczyk, Elżbieta Malinowska, Marek Spławiński

29.20

Producent: Omega Krakow
Kategoria: Książki
Opis: * zawiera materiaand#322;y do nowego ustnego egzaminu maturalnego od 2012 roku * and#263;wiczenia na poziomie rozszerzonym dla uczniów szkóand#322; and#347;rednich, przygotowujand#261;cych siand#281; do egzaminu maturalnego * czand#281;and#347;and#263; teoretyczna - omówienie pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z jand#281;zyka obcego na poziomie rozszerzonym; standardy wymagaand#324; egzaminacyjnych * nowa matura ustna - porady dotyczand#261;ce przygotowania siand#281; do egzaminu ustnego, wskazówki dotyczand#261;ce sposobu wykonywania zadaand#324; * 5 przykand#322;adowych zestawów egzaminacyjnych do matury ustnej * po 25 przykand#322;adowych zadaand#324; do kaand#380;dego typu pytania maturalnego egzaminu ustnego: rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedand#378; na podstawie materiaand#322;u stymulujand#261;cego i odpowiedzi na dwa pytania * matura pisemna - przedstawienie sposobów rozwiand#261;zywania zadaand#324; z nastand#281;pujand#261;cych sprawnoand#347;ci: rozumienia sand#322;uchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu, and#263;wiczeand#324; leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedzi pisemnej * przykand#322;ady zadaand#324; ze wszystkich sprawnoand#347;ci oraz klucz odpowiedzi * przykand#322;adowy arkusz maturalny * transkrypcja tekstów do czand#281;and#347;ci Rozumienie sand#322;uchanego tekstu * pand#322;yta CD w formacie mp3 z nagranymi przez lektorów tekstami jako integralna czand#281;and#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki