Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Język rosyjski, klasa 3, poziom podstawowy i rozszerzony, Matura 2013, Omega +CD MP3 Halina Lewandowska, Ludmiła Stopińska, Halina Wróblewska

Język rosyjski, klasa 3, poziom podstawowy i rozszerzony, Matura 2013, Omega +CD MP3  Halina Lewandowska, Ludmiła Stopińska, Halina Wróblewska

33.60

Producent: Omega Krakow
Kategoria: Książki
Opis: * publikacja skierowana do uczniów przygotowujand#261;cych siand#281; do czand#281;and#347;ci pisemnej egzaminu maturalnego z jand#281;zyka rosyjskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym* omówienie pisemnego egzaminu maturalnego z jand#281;zyka obcego na obu poziomach* dla uczniów zdajand#261;cych maturand#281; z jand#281;zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym porady dotyczand#261;ce sposobu rozwiand#261;zywania zadaand#324; z trzech sprawnoand#347;ci: rozumienie sand#322;uchanego tekstu, rozumienie pisanego tekstu, wypowiedand#378; pisemna* dla uczniów zdajand#261;cych na poziomie rozszerzonym: zadania leksykalno-gramatyczne, stosowanie i rozpoznawanie struktur leksykalno- -gramatycznych, wypowiedand#378; pisemna, rozumienie sand#322;uchanego i pisanego tekstu* do kaand#380;dego poziomu po trzy przykand#322;adowe arkusze maturalne wraz z kluczami odpowiedzi* sand#322;owniczek tematyczny obejmujand#261;cy obowiand#261;zkowe tematy: dom, komputer, reklama, paand#324;stwo, wybory, terroryzm, uzaleand#380;nienia, kland#281;ski and#380;ywioand#322;owe, nauka w szkole, sporty ekstremalne, zatrudnienie* transkrypcje tekstów do czand#281;and#347;ci Rozumienie sand#322;uchanego tekstu* pand#322;yta CD w formacie plików mp3 z nagranymi przez lektorów tekstami jako integralna czand#281;and#347;and#263; ksiand#261;and#380;ki