Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Jurgen Klopp. Czarodziej z Dortmundu Elmar Neveling, Matthias Greulich, Roger Repplinger

Jurgen Klopp. Czarodziej z Dortmundu  Elmar Neveling, Matthias Greulich, Roger Repplinger

44.99

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Jeszcze w roku 2008 Borussia Dortmund dreptaand#322;a po smand#281;tnej ziemi niczyjej w dolnych rejonach tabeli 1. Bundesligi, prezentujand#261;c swoim kibicom futbol bez wiand#281;kszego zaangaand#380;owania. Trzy lata póand#378;niej BVB and#347;wiand#281;towaand#322;a zdobyte we wspaniaand#322;y sposób mistrzostwo Niemiec, wykazujand#261;c siand#281; zachwycajand#261;cym sposobem gry w piand#322;kand#281; noand#380;nand#261;.Odpowiedzialnym za ten sukces jest Jurgen Klopp, który przywróciand#322; Borussii jej dawnand#261; moc. Klopp to czand#322;owiek, który w roku 2008 uznawany byand#322; za wschodzand#261;cy talent trenerski. Obecnie poprzedza go opinia elokwentnego, wyraziand#347;cie gestykulujand#261;cego specjalisty gand#322;oand#347;no wyraand#380;ajand#261;cego swe emocje oraz mistrza motywacji; nadano mu teand#380; przydomek telewizyjnego trenera reprezentacji. Klopp dowiódand#322;, and#380;e przede wszystkim potrafi pracowaand#263; bardzo dokand#322;adnie, pilnujand#261;c realizacji wszystkich szczegóand#322;ów. Jest doskonale znajand#261;cym siand#281; na taktyce nauczycielem futbolu. W dosand#322;ownym sensie tego okreand#347;lenia to mistrz w swoim fachu. W sytuacji awaryjnej mianowany trenerem Mainz 05 uchroniand#322; tand#281; druand#380;ynand#281; od spadku z drugiej ligi, aby potem poprowadziand#263; jand#261; do pierwszego awansu do 1. Bundesligi.Sand#261; to wystarczajand#261;ce powody, and#380;eby bliand#380;ej przedstawiand#263; tego charyzmatycznego coacha; by opowiedzieand#263;, jak ze and#347;redniego piand#322;karza drugoligowego staand#322; siand#281; uznanym trenerem mistrza kraju - Bayern Monachium do dzisiaj and#380;aand#322;uje, and#380;e nie zatrudniand#322; go w roku 2008! Ksiand#261;and#380;ka "Futbol to moje and#380;ycie" ukazuje dotychczasowand#261;, peand#322;nand#261; sukcesów drogand#281; Kloppa, poczynajand#261;c od gry w druand#380;ynach juniorskich w Glatten w Szwarzwaldzie, przez trwajand#261;cand#261; 18 lat przygodand#281; z Mainz, gdzie od nocy zapustowej w roku 2001 ze starzejand#261;cego siand#281; piand#322;karza zamieniand#322; siand#281; w mand#322;odego trenera, aand#380; po zdobycie 10 lat póand#378;niej mistrzostwa Niemiec z Borussiand#261; Dortmund.Dawni koledzy czy nauczyciele, jak trener juniorów Walter Baur czy menadand#380;er druand#380;yny z Moguncji, Christian Heidel, przypominajand#261; anegdoty i przybliand#380;ajand#261; Czytelnikowi ambitnego sportowca i wielostronnie uzdolnionego czand#322;owieka, jakim jest bez wand#261;tpienia Jurgen Klopp. Zamieszczone w tej ksiand#261;and#380;ce wywiady z ekspertami spoza obszaru piand#322;ki noand#380;nej sand#261; peand#322;ne interesujand#261;cych opinii dotyczand#261;cych jego charyzmatycznej osobowoand#347;ci. Dociekliwy Czytelnik znajdzie tu równieand#380; obszerny rozdziaand#322; poand#347;wiand#281;cony taktyce stosowanej przez bohatera oraz szczegóand#322;owand#261; analizand#281; jego filozofii gry."Chcand#281; zostaand#263; najlepszym trenerem", powiedziaand#322; Klopp podczas jednego z wywiadów, zapytany o swój osobisty cel. O tym, and#380;e jest na najlepszej drodze do zrealizowania swego marzenia and#347;wiadczy ta ksiand#261;and#380;ka, której autorzy - Elmar Neveling, Matthias Greulich, Roger Repplinger i Saban Uzun - szczegóand#322;owo zajand#281;li siand#281; Kloppem i jego prawdziwand#261; fascynacjand#261; piand#322;kand#261; noand#380;nand#261;.Obok tekstu zamieszczono ponad 40 fotografii.