Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Jutro przeczytaj jeszcze raz. Wiersze wybrane Jerzy Suchanek

Jutro przeczytaj jeszcze raz. Wiersze wybrane  Jerzy Suchanek

26.99

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: "Czy moand#380;na kpiand#263; z nadmiaru i jednoczeand#347;nie generowaand#263; nadmiar groand#380;and#261;cy utoniand#281;ciem w wieloznacznoand#347;ci? Okazuje siand#281;, and#380;e moand#380;na i and#380;e staand#263; siand#281; to moand#380;e znakiem rozpoznawczym stylu poety.Osobliwoand#347;ci wiersza Suchanka przekonujand#261;, and#380;e mamy oto do czynienia z twórcand#261; zmierzajand#261;cym ku swoim poetyckim przeznaczeniom osobliwand#261; drogand#261;, drogand#261; dla jednego. W poezji prawdopodobnie tylko takie drogi, drogi dla jednego, uchroniand#263; mogand#261; od literackiego niebytu. (and#133;)"Krzysztof Kuczkowski