Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Karfanaum, czyli As Killed Maja Novak

Karfanaum, czyli As Killed  Maja Novak

23.01

Producent: Instytut Mikołowski
Kategoria: Książki
Opis: Tytuand#322; Karfanaum, czyli as killed sugeruje, iand#380; mamy do czynienia z dobrze skrojonym kryminaand#322;em, gdzie wand#261;tki i motywacje bohaterów pozostajand#261; nie odsand#322;oniand#281;te aand#380; do ostatniego zdania powieand#347;ci. I rzeczywiand#347;cie, nie da siand#281; zaprzeczyand#263;, and#380;e powieand#347;and#263; Mai Novak realizuje zapowiedziane w tytule zaand#322;oand#380;enia. Ale to nie wszystko. Karfanaumand#133; to znacznie wiand#281;cej niand#380; wciand#261;gajand#261;cy kryminaand#322;, wiand#281;cej niand#380; powieand#347;and#263; obyczajowa; wartoand#347;and#263; tej powieand#347;ci tkwi w stawianych na jej kartach pytaniach, na które brak jednoznacznych odpowiedzi.