Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Klątwa Grzecznej Dziewczynki Rachel Simmons [KSIĄŻKA]

Klątwa Grzecznej Dziewczynki  Rachel Simmons [KSIĄŻKA]

34.27

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Propagowanie wizerunku Grzecznej Dziewczynki - zawsze miand#322;ej, uprzejmej, skromnej i bezinteresownej - skand#322;ania dziewczand#281;ta do pieland#281;gnowania w sobie cech charakteru, które w istocie ograniczajand#261; wewnand#281;trznand#261; siand#322;and#281; i moand#380;liwoand#347;ci. Rachel Simmons, bazujand#261;c na and#263;wiczeniach, z których korzysta w pracy z dziewczand#281;tami, rodzicami i pedagogami, zapoznaje czytelnika ze strategiand#261; rozwijajand#261;cand#261; asertywnoand#347;and#263;, odpornoand#347;and#263; i szczeroand#347;and#263;. U podand#322;oand#380;a pogland#261;dów autorki leand#380;y przekonanie, and#380;e najcenniejszym darem, jaki moand#380;emy ofiarowaand#263; dziewczand#281;tom, jest swoboda, nie tylko wsand#322;uchiwania siand#281; w swój wewnand#281;trzny gand#322;os, ale takand#380;e postand#281;powania w zgodzie z nim.