Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kobieto, walcz i dopnij swego Ewa Anna Swat

Kobieto, walcz i dopnij swego  Ewa Anna Swat

31.05

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: To prowokacyjna iskra, której celem jest uaktywnienie w kobietach pand#322;omiennego zapaand#322;u do walki o realizacjand#281; swoich najand#347;mielszych marzeand#324;. Ksiand#261;and#380;ka wyraand#378;nie wskazuje w jaki sposób zmieniand#263; podszytand#261; strachem naturand#281; na takand#261;, jakand#261; odznaczajand#261; siand#281; nieustraszone wojowniczki, aby kaand#380;da z paand#324; mogand#322;a postand#281;powaand#263; tak odwaand#380;nie jak one i walczyand#263; do samego koand#324;ca o swoje marzenia, by ostatecznie poczuand#263; smak and#380;yciowego speand#322;nienia. Autorka - Ewa Anna Swat zaprasza czytelniczki na pokand#322;ad statku w celu wyruszenia z niand#261; w ksiand#261;and#380;kowy rejs przez ocean walecznej inspiracji. Wyprawa z autorkand#261; to podróand#380; niezwykand#322;a o nadzwyczajnych ideaand#322;ach walecznoand#347;ci i nieustraszonoand#347;ci, o speand#322;nionych kobietach, które potrafiand#261; stawiand#263; czoand#322;a wszelkim and#380;yciowym walkom i odwaand#380;nie and#380;yand#263;! Ewa Anna Swat apeluje do kaand#380;dej z kobiet, aby and#380;yand#322;y odwaand#380;nie i nie obawiaand#322;y siand#281; szalejand#261;cych burz w swoim and#380;yciu, bo tylko w ten sposób zostanand#261; speand#322;nionymi kobietami. Przesand#322;anie autorki zawiera siand#281; w dobitnym stwierdzeniu: KOBIETO WALCZ I DOPNIJ SWEGO!