Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kobiety W Życiu Marszałka Piłsudskiego Iwona Kienzler [KSIĄŻKA]

Kobiety W Życiu Marszałka Piłsudskiego  Iwona Kienzler [KSIĄŻKA]

34.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka nie zajmuje siand#281; postaciand#261; Naczelnika jako polityka, wojskowego czy mand#281;and#380;a stanu. Opowiada o jego zwiand#261;zkach z kobietami, które trwaand#322;y u jego boku, towarzyszyand#322;y mu w and#380;yciu i dziaand#322;alnoand#347;ci konspiracyjnej i kochaand#322;y go nawet wówczas, gdy on je odtrand#261;ciand#322;. Galeriand#281; paand#324; waand#380;nych w and#380;yciu Marszaand#322;ka otwiera jego matka, jedyna kobieta, którand#261; kochaand#322; naprawdand#281;, a nastand#281;pnie przedstawione zostaand#322;y sylwetki Leonardy Lewandowskiej, jego ?syberyjskiej ukochanej?, pierwszej and#380;ony Marii Juszkiewicz, dla której zmieniand#322; wyznanie oraz jego ostatniej maand#322;and#380;onki ? Aleksandry Szczerbickiej. Jeden z rozdziaand#322;ów poand#347;wiand#281;cony jest Kazimierze Iand#322;and#322;akowiczównie, osobistej sekretarce Marszaand#322;ka, która takand#380;e byand#322;a zafascynowana nim jako mand#281;and#380;czyznand#261;. Przegland#261;d dam serca Piand#322;sudskiego zamykajand#261; Leokadia Lewandowska, piand#281;kna lekarka, towarzyszand#261;ca mu podczas wyjazdu na Maderand#281; oraz jego ostatnia fascynacja ? Jadwiga Burhardt. Piand#322;sudski, jak wszyscy wybitni ludzie, nie byand#322; and#322;atwy we wspóand#322;and#380;yciu, o czym boleand#347;nie przekonaand#322;y siand#281; wszystkie jego partnerki. Biografowie Piand#322;sudskiego zauwaand#380;ajand#261; w kaand#380;dym z jego zwiand#261;zków trzy zasadnicze fazy: pierwsze zauroczenie, które przeradzaand#322;o siand#281; w gand#322;and#281;bokand#261; fascynacjand#281;, potem nastand#281;powaand#322;o pogand#322;and#281;bienie wiand#281;zi uczuciowej oraz intelektualnej, a nastand#281;pnie postand#281;pujand#261;ca obojand#281;tnoand#347;and#263;. Kobiety swego and#380;ycia traktowaand#322; bardzo instrumentalnie, a one nigdy nie przestaand#322;y kochaand#263; tego nietuzinkowego, fascynujand#261;cego mand#281;and#380;czyznand#281;. Uczucie byand#322;o na tyle silne, and#380;e dwie z nich wolaand#322;y umrzeand#263;, niand#380; and#380;yand#263; ze and#347;wiadomoand#347;ciand#261; odtrand#261;cenia przez niego.