Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kodeks Postępowania Administracyjnego 2012

Kodeks Postępowania Administracyjnego 2012

13.99

Producent: Agencja Handlowo-Wydawnicza Maciej Zaręba
Kategoria: Książki
Opis: Stan prawny na 7.03.2012 r.Najwaand#380;niejszand#261; zmianand#261; w Kodeksie Postand#281;powania Administracyjnego wprowadza Ustawa z dni 15 lipca 2011 r. wchodzand#261;ca w and#380;ycie z dniem 7 marca 2012 r. Zgodnie z tand#261; Ustawand#261; od 7 marca 2012 r. w postand#281;powaniach administracyjnych i podatkowych band#281;dzie zakand#322;adana metryka sprawy, która pozwoli na zidentyfikowanie urzand#281;dników majand#261;cych wpand#322;yw na treand#347;and#263; decyzji.W metryce uwidocznione band#281;dand#261; wszystkie osoby, które uczestniczyand#322;y w podejmowaniu czynnoand#347;ci w postand#281;powaniu administracyjnym wraz z okreand#347;leniem wszystkich podejmowanych przez te osoby czynnoand#347;ci.Metryka stanowiand#263; band#281;dzie obowiand#261;zkowand#261; czand#281;and#347;and#263; akt sprawy administracyjnej i ma byand#263; na bieand#380;and#261;co aktualizowana.