Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kodeks honorowy. Ogólne zasady postępowania honorowego Władysław Boziewicz

Kodeks honorowy. Ogólne zasady postępowania honorowego  Władysław Boziewicz

15.57

Producent: BONA
Kategoria: Książki
Opis: "Kodeks honorowy" to publikacja, która stanowiand#322;a gand#322;ównand#261; podstawand#281; teoretycznand#261; do organizowania pojedynków miand#281;dzy polskimi gentlemanami w okresie miand#281;dzywojennym. Znajdziemy tu informacje dotyczand#261;ce obraand#378;liwego charakteru plotki oraz krótkand#261; listand#281; honorowych broni. Przede wszystkim zaand#347; dowiemy siand#281;, kto zasand#322;uguje na zaszczytne miano "osoby honorowej" i jak postand#281;powaand#263; honorowo.