Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Konfederacja Targowicka Adam Danilczyk

Konfederacja Targowicka  Adam Danilczyk

33.76

Producent: Demart
Kategoria: Książki
Opis: Adam Danilczyk w ksiand#261;and#380;ce Konfederacja targowicka przedstawiand#322; i omówiand#322; ogólne tand#322;o, przyczyny, przebieg i skutki konfederacji targowickiej na podstawie badaand#324; historycznych archiwaliów polskich i rosyjskich. Choand#263; ksiand#261;and#380;ka jest skierowana do czytelnika zainteresowanego historiand#261;, a nie zawodowego historyka ma solidne podstawy naukowe bowiem Adam Danilczyk zajand#261;and#322; siand#281; tand#261; tematykand#261; równieand#380; w swojej rozprawie habilitacyjnej. Do tej pory polscy autorzy nie badali archiwów rosyjskich wiand#281;c nie tylko dla przeciand#281;tnego czytelnika to opracowanie stanowi prawdziwe novum. W ksiand#261;and#380;ce zamieszczono mapy i inne ilustracje.