Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kozacy Zaporoscy. Czy Polska stworzyła Ukrainę Leszek Podhorodecki

Kozacy Zaporoscy. Czy Polska stworzyła Ukrainę  Leszek Podhorodecki

28.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Kresy poand#322;udniowo-wschodnie dawnej Rzeczypospolitej to kraina mlekiem i miodem pand#322;ynand#261;ca, ale wyludniona na skutek ciand#261;gand#322;ych wojen i najazdów tatarskich. Na ziemie te uciekali ludzie zagroand#380;eni sand#261;dami, chand#322;opi z majand#261;tków feudalnych, sand#322;owem wszyscy, którzy byli na bakier z prawem. Stopniowo wytworzyand#322;a siand#281; tu, na Zaporoand#380;u, spoand#322;ecznoand#347;and#263; Kozaków z gand#322;ównym oand#347;rodkiem w Siczy. Kozacy sand#322;uand#380;yli w wojsku Rzeczypospolitej, trudnili siand#281; teand#380; najazdami na posiadand#322;oand#347;ci tureckie. Czuli siand#281; jednak dyskryminowani i ciand#261;gle dochodziand#322;o do po wstaand#324;. Najwiand#281;ksze z nich, pod wodzand#261; Bohdana Chmielnickiego, wybuchand#322;o w 1648 roku i wstrzand#261;snand#281;and#322;o podstawami paand#324;stwa polsko-litewskiego.O tych krwawych wydarzeniach i o ostatecznym podziale Ukrainy miand#281;dzy Polskand#281; i Rosjand#281; opowiada Leszek Podhorodecki w sposób rzetelny, a jednoczeand#347;nie przystand#281;pny i pasjonujand#261;cy, choand#263; temat jest trudny i ciand#261;gle wywoand#322;uje jand#261;trzand#261;ce spory.