Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Krajowy Rejestr Długów radzi, jak szybko odzyskać pieniądze Anna Marcinkowska

Krajowy Rejestr Długów radzi, jak szybko odzyskać pieniądze  Anna Marcinkowska

35.46

Producent: Wyd.Marina
Kategoria: Książki
Opis: W stosunku do poprzedniej ustawy regulujand#261;cej kwestie wymiany informacji o zobowiand#261;zaniach finansowych zmiany sand#261; znaczne i przeprowadzone w dobrym kierunku. Dlatego bardzo potrzebna jest na rynku ksiand#261;and#380;ka, która w sposób przystand#281;pny i caand#322;oand#347;ciowy wyjaand#347;ni oraz zinterpretuje regulacje prawne zwiand#261;zane z nowand#261; ustawand#261;.Bardzo cennand#261; czand#281;and#347;ciand#261; ksiand#261;and#380;ki sand#261; te jej treand#347;ci, w których krok po kroku pokazane zostaand#322;y praktyczne dziaand#322;ania dotyczand#261;ce tego, jak moand#380;na siand#281; zabezpieczyand#263; przed utratand#261; pieniand#281;dzy; miand#281;dzy innymi: jak na bieand#380;and#261;co monitorowaand#263; wypand#322;acalnoand#347;and#263; aktualnych klientów i jak sprawdzaand#263; wypand#322;acalnoand#347;and#263; klientów nowych. Ksiand#261;and#380;ka pokazuje równieand#380;, jak odzyskaand#263; pieniand#261;dze, jeand#347;li zdarzyand#322; siand#281; niewypand#322;acalny kontrahent. A wszystko to moand#380;na robiand#263; automatycznie online, nie wychodzand#261;c z biura czy z domu.dr Alfred Bieand#263;ekspert Parlamentu Europejskiego,autor ekspertyz sporzand#261;dzanychdla Ministerstwa Gospodarki