Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Książę Niccolo Machiavelli [KSIĄŻKA]

Książę  Niccolo Machiavelli [KSIĄŻKA]

9.99

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Kiedy w roku 1512 Lorenzo de Medici odzyskaand#322; wand#322;adzand#281; w Republice Florenckiej, rozpoczand#261;and#322; czystkand#281;, której ofiarand#261; padand#322; sekretarz II Kancelarii Signorii, Niccolo Machiavelli. Straciwszy pracand#281; po czternastu latach wiernej sand#322;uand#380;by republice, Machiavelli zajand#261;and#322; siand#281; tym, czym para siand#281; wielu emerytowanych polityków obecnej doby: zostaand#322; komentatorem politycznym. Nie mogand#261;c wystand#281;powaand#263; w telewizji, napisaand#322; ksiand#261;and#380;kand#281;: Ksiand#261;and#380;and#281; - wiekopomne dzieand#322;o oskarand#380;ane o amoralizm (gand#322;ównie z powodu maksymy, and#380;e "cel uand#347;wiand#281;ca and#347;rodki") i w istocie rewolucyjne w epoce renesansu, gdyand#380; formuand#322;ujand#261;ce obowiand#261;zujand#261;cand#261; do dziand#347; w myand#347;li politycznej tezand#281;, and#380;e na arenie politycznej nie ma miejsca na imperatywy moralne i teologiczne. "Nie jest przeto koniecznym - pisaand#322; Machiavelli - by ksiand#261;and#380;and#281; posiadaand#322; wszystkie (...) zalety (...), lecz jest bardzo potrzebnym, aby wydawaand#322;o siand#281;, and#380;e je posiada. and#346;miem nawet powiedzieand#263;, and#380;e gdy siand#281; je ma i stale zachowuje, przynoszand#261; szkodand#281;, gdy zaand#347; wydaje siand#281;, and#380;e siand#281; je ma, przynoszand#261; poand#380;ytek; powinien wiand#281;c ksiand#261;and#380;and#281; uchodziand#263; za litoand#347;ciwego, dotrzymujand#261;cego wiary, ludzkiego, religijnego, prawego i byand#263; nim w rzeczywistoand#347;ci, lecz umysand#322; musi mieand#263; skand#322;onny do tego, by mógand#322; i umiaand#322; dziaand#322;aand#263; przeciwnie, gdy zajdzie potrzeba". Nie trzeba zbyt duand#380;ej wyobraand#378;ni, by dostrzec paralele miand#281;dzy makiawelicznym ksiand#281;ciem a wieloma wspóand#322;czesnymi politykami, a byand#263; moand#380;e nawet ich wiand#281;kszoand#347;ciand#261;.