Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kształcenie zintegrowane, język angielski, klasa 13, Treetops 1, zeszyt ćwiczeń, Oxford University Press +CD Sarah M Howell, Lisa KesterDodgson

Kształcenie zintegrowane, język angielski, klasa 13, Treetops 1, zeszyt ćwiczeń, Oxford University Press +CD  Sarah M Howell, Lisa KesterDodgson

10.00

Producent: Oxford University Press
Kategoria: Książki
Opis: 4-czand#281;and#347;ciowy kurs dla klas mand#322;odszych szkoand#322;y podstawowej, zgodny ze wszystkimi wytycznymi nowej podstawy programowej i stworzony z myand#347;land#261; o klasach, w których uczand#261; siand#281; dzieci 6- i 7-letnie, dlatego wyposaand#380;ony w wyjand#261;tkowo bogaty zeszyt and#263;wiczeand#324; i materiaand#322;y uzupeand#322;niajand#261;ce.Kaand#380;dy poziom kursu to materiaand#322; na 60 lekcji.Treetops and#322;and#261;czy naukand#281; jand#281;zyka angielskiego z innymi lekcjami w mand#322;odszych klasach szkoand#322;y podstawowej i uczy wartoand#347;ci takich, jak troska o and#347;rodowisko i pomoc innym.Ukand#322;ad materiaand#322;u i tematyka Treetops Starter oraz Treetops 1 and#322;and#261;czand#261; siand#281; z poszczególnymi porami roku, dziand#281;ki czemu:* to, czego dzieci uczand#261; siand#281; na lekcjach angielskiego zawsze odnosi siand#281; do otaczajand#261;cego je and#347;wiata (np. jesieniand#261; dzieci poznajand#261; kolory jesiennego lasu).* nauczyciel ma okazjand#281; uczyand#263; dzieci and#347;wiadomoand#347;ci otaczajand#261;cej ich przyrody i koniecznoand#347;ci dbania o and#347;rodowisko naturalne.* lekcje moand#380;na wzbogacaand#263; projektami o tematyce ekologicznej.Kurs, który zmienia siand#281; i dojrzewa z dzieand#263;mi:* Treetops Starter i Treetops 1 przenoszand#261; dzieci do zaczarowanego lasu zamieszkaand#322;ego przez elfy, dziand#281;ki czemu lekcje angielskiego peand#322;ne sand#261; zachwycajand#261;cych opowieand#347;ci rozwijajand#261;cych wyobraand#378;niand#281; uczniów.* Treetops 2 i 3 pokazujand#261; dzieciom and#347;wiat rzeczywisty i uczand#261; kultury, geografii i historii Wielkiej Brytanii, rozwijajand#261;c w uczniach ciekawoand#347;and#263; and#347;wiata.