Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kuba 19581959 Roman Warszewski

Kuba 19581959  Roman Warszewski

24.21

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Bitwy moand#380;na wygrywaand#263; na wsi, ale wojnand#281; na swojand#261; korzyand#347;and#263; rozstrzyga siand#281; w mieand#347;cie. Nic lepiej nie streszcza przebiegu wojny domowej na Kubie z lat 1956-1959, zwanej takand#380;e rewolucjand#261; kubaand#324;skand#261;, niand#380; to krótkie stwierdzenie. Nic trafniej teand#380; nie oddaje znaczenia bitwy, jaka na Kubie, w koand#324;cu 1958 roku, rozegraand#322;a siand#281; w newralgicznym punkcie tej wyspy, w prowincji Villas, w mieand#347;cie Santa Clara. Doszand#322;o do niej na przeand#322;omie roku 1958 i 1959, w okresie Boand#380;ego Narodzenia, sylwestra i Nowego Roku - i juand#380; w czasie trwania obrosand#322;a prawdziwand#261; legendand#261;. To bez wand#261;tpienia najwiand#281;ksza, a zarazem najwaand#380;niejsza bitwa rewolucji kubaand#324;skiej. Braand#322;a w niej udziaand#322; piechota, pododdziaand#322;y pancerne oraz lotnictwo - coand#347; nie do pomyand#347;lenia w "wiejskiej" fazie partyzanckiej wojny. Trzy z dziewiand#281;ciu czoand#322;gów, band#281;dand#261;cych w posiadaniu and#380;oand#322;nierzy Batisty, w trakcie bitwy zdobyli powstaand#324;cy i skierowali na pozycje obleganych. Przedmieand#347;cia Santa Clary, w celu przepand#322;oszenia partyzantów, kilkakrotnie bombardowaand#322;y samoloty "Sea Fury". Po stronie rzand#261;dowej do walki stanand#281;and#322;o w sumie 3400 and#380;oand#322;nierzy. W szeregach atakujand#261;cych byand#322;o zaand#347; okoand#322;o 350 partyzantów. 1:10 - taka byand#322;a zatem proporcja siand#322; miand#281;dzy nacierajand#261;cymi a broniand#261;cymi siand#281;. To w zasadzie staand#322;y stosunek siand#322; w kubaand#324;skiej wojnie domowej - zwykle pozwalajand#261;cy oddziaand#322;om rewolucyjnym zwyciand#281;and#380;aand#263;