Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej Anna Pycka

Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej  Anna Pycka

16.84

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Skand#261;d bierze siand#281; zainteresowanie kulturand#261; w Drugiej Rzeczpospolitej? Po pierwsze porównujemy tamte czasy do naszych. Po drugie, wydaje siand#281; nam, and#380;e to nie jest epoka zbyt odlegand#322;a, przecieand#380; and#380;yjand#261; jeszcze ci, który jand#261; pamiand#281;tajand#261;. Dwudziestolecie to dwie dekady: jasna i ciemna. Z jednej strony twórczy entuzjazm, z drugiej przewrót majowy, and#347;wiatowy kryzys gospodarczy i rosnand#261;ce zagroand#380;enie ze strony dwóch nabierajand#261;cych rozmachu totalitaryzmów. Radio i kino przyczyniajand#261; siand#281; do zacierania granicy miand#281;dzy kulturand#261; wysokand#261; i niskand#261;, ale ludzie nadal chodzand#261; do teatrów i czytajand#261; dobrand#261; literaturand#281;, a przy tym podróand#380;ujand#261;, uprawiajand#261; gimnastykand#281;, sand#322;uchajand#261; jazzu, taand#324;czand#261; charlestona, hoand#322;dujand#261; modzie. Na przestrzeni dwudziestu lat osiand#261;gnand#281;liand#347;my naprawdand#281; wiele. Wystarczy przypomnieand#263;, and#380;e w chwili odzyskania niepodlegand#322;oand#347;ci nasze paand#324;stwo nie miaand#322;o jeszcze wytyczonych granic. Przed wybuchem drugiej wojny and#347;wiatowej byliand#347;my w czoand#322;ówce najlepiej rozwijajand#261;cych siand#281; krajów Europy. Kulturand#281; tworzand#261; ludzie. Druga Rzeczpospolita miaand#322;a wielu indywidualistów; wizjonerów, marzycieli, zapaleand#324;ców. Bogato ilustrowana opowieand#347;and#263; o nich i ich dokonaniach pozwoli Paand#324;stwu poczuand#263; klimat tamtych czasów, wcale nie aand#380; tak odlegand#322;ych...