Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Laboratorium chemii organicznej. Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych Elżbieta ChmielSzukiewicz, Dorota Kijowska, Iwona Zarzy

Laboratorium chemii organicznej. Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych  Elżbieta ChmielSzukiewicz, Dorota Kijowska, Iwona Zarzy

46.32

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: Niniejsze opracowanie jest dostosowane do programu nauczania podstaw chemii organicznej na wydziaand#322;ach chemicznych, biochemicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych studiów inand#380;ynierskich i licencjackich oraz przeznaczone jest dla studentów, którzy dopiero rozpoczynajand#261; naukand#281; tego przedmiotu. Przedstawione sand#261; w nim waand#380;niejsze metody otrzymywania poszczególnych klas zwiand#261;zków organicznych - od alkanów po zwiand#261;zki heterocykliczne. Ksiand#261;and#380;ka zawiera opis wielu reakcji organicznych wraz z ich mechanizmami oraz duand#380;and#261; iloand#347;and#263; przepisów preparatywnych syntezy poszczególnych klas zwiand#261;zków i chemiczne metody identyfikacji zwiand#261;zków organicznych. Caand#322;oand#347;and#263; stanowi przydatny materiaand#322; dla studentów przygotowujand#261;cych siand#281; do laboratorium z chemii organicznej.