Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Lokomotywa i inne wiersze Julian Tuwim, Olga Pawłowska

Lokomotywa i inne wiersze  Julian Tuwim, Olga Pawłowska

10.92

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Zapraszamy do peand#322;nego humoru and#347;wiata wierszy Juliana Tuwima! Ksiand#261;and#380;ka Lokomotywa i inne wiersze Wydawnictwa GREG zawiera najbardziej znane i popularne wiersze tego wspaniaand#322;ego poety, takie jak Abecadand#322;o, Bambo, Dwa wiatry, Idzie Grzeand#347; czy Zosia Samosia.Wiersze te na zawsze wpisaand#322;y siand#281; w kanon literatury dzieciand#281;cej, towarzyszand#261; Polakom od pokoleand#324;, bawiand#261;c i zapadajand#261;c w pamiand#281;and#263;. Kochajand#261; je dzieci i z rozrzewnieniem wspominajand#261; doroand#347;li - warto wiand#281;c do nich wróciand#263; i wspólnie poczytaand#263;.Niniejsze wydanie przykuwa oko dynamicznymi, peand#322;nymi kolorów, nowoczesnymi ilustracjami, które czyniand#261; tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281; niepowtarzalnand#261; i wyjand#261;tkowand#261;.Polecamy wszystkim dzieciom i dorosand#322;ym!