Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Macedonia. Epir. Albania 19121913 Robert Rabka

Macedonia. Epir. Albania 19121913  Robert Rabka

24.21

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Wojny baand#322;kaand#324;skie staand#322;y siand#281; preludium do wojennej zawieruchy, która swym zasiand#281;giem objand#281;and#322;a caand#322;y and#347;wiat. W tej drugiej ksiand#261;and#380;ce poand#347;wiand#281;conej I wojnie baand#322;kaand#324;skiej, która jest kontynuacjand#261; poprzedniej, wydanej w 2010 r. (Baand#322;kany 1912-1913), autor pragnie skoncentrowaand#263; siand#281; na dziaand#322;aniach wojennych na zachodnim teatrze dziaand#322;aand#324;, obejmujand#261;cym swym zasiand#281;giem Macedoniand#281;, Albaniand#281;, Tesaliand#281;, Epir, wybrzeand#380;e Adriatyku oraz dziaand#322;ania morskie na Morzu Egejskim. Gand#322;ównand#261; siand#322;and#281; sprzymierzeand#324;ców z Ligi Baand#322;kaand#324;skiej na tym terenie stanowiand#322;a armia Serbii, dlatego teand#380; wiand#281;ksza czand#281;and#347;and#263; tego dzieand#322;a jest poand#347;wiand#281;cona wand#322;aand#347;nie jej dziaand#322;aniom, chociaand#380; omówione sand#261; szerzej takand#380;e dziaand#322;ania armii greckiej i czarnogórskiej. Do zwyciand#281;stwa paand#324;stw baand#322;kaand#324;skich przyczynili siand#281; bowiem wszyscy sprzymierzeand#324;cy. Niebagatelnand#261; roland#281; na zachodnim teatrze dziaand#322;aand#324; wojennych odegraand#322;a flota Grecji, która nie tylko zablokowaand#322;a przeciwnika w cieand#347;ninach, umoand#380;liwiajand#261;c swobodand#281; ruchów dla wand#322;asnej floty i armii, ale teand#380; uniemoand#380;liwiand#322;a dostarczenie tureckich posiand#322;ków i zaopatrzenia na front macedoand#324;ski, co przyspieszyand#322;o kland#281;skand#281; Armii Zachodniej. Bez wkand#322;adu floty greckiej kampania land#261;dowa trwaand#322;aby dand#322;uand#380;ej, a zwyciand#281;stwo paand#324;stw sprzymierzonych nie byand#322;oby takie pewne